Đề xuất phương án triển khai giải pháp phòng kế toán ảo

Đứng riêng Posted on

CÔNG TY PHẦN MỀM LOTUS

Đề xuất phương án triển khai giải pháp phòng kế toán ảo

Hà Nội, Ngày 23 tháng 05 năm 2016

                                             Thư ngỏ
Kính gửi: Ban lãnh đạo nhà trường

Trước hết, LOTUS xin cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm và cơ hội hợp tác của Quý cơ quan dành cho LOTUS và đề nghị của Quý cơ quan về việc đề nghị LOTUS chào hàng “ Giải Pháp Phòng Kế toán Ảo”
Công ty chúng tôi rất hân hạnh đệ trình đề xuất “Đề xuất triển khai giải pháp phòng kế toán ảo ” đáp ứng công tác đào tạo sinh viên ngành kế toán của nhà trường. LOTUS cam kết đáp ứng các yêu cầu như trong đề xuất của LOTUS gửi Quý cơ quan. Nếu Quý cơ quan có yêu cầu, thắc mắc cần làm rõ, hay trao đổi liên quan đến đề xuất của LOTUS, xin vui lòng liên hệ lại LOTUS.
Xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng.
Phòng Kinh doanh
Nguyễn Trọng Đông
Mob: 0989 228 108
Email: ketoanlotus@gmail.com
Website:www.phanmemketoanlotus.com

 
ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP PHÒNG KẾ TOÁN ẢO
Trên cơ sở khảo sát các thông tin từ Quý Khách hàng, nhu cầu của hệ thống cũng như khả
năng của công ty Lotus. Chúng tôi xin gửi tới Quý cơ quan bản đề xuất triển khai gải pháp phòng kế toán ảo với nội dung như sau:

 1. KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ YÊU CẦU SỬ DỤNG GIẢI PHÁP
  1. Thông tin đơn vị
  – Tên trường đào tạo:
  – Người phụ trách :
 2. Thực trạng sử dụng đào tạo

Hiện tại nhà trường chưa sử dụng mô hình phòng kế toán ảo cho khoa, đang có nhu nhu cầu tìm hiểu mô hình đào tạo kế toán đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về đào tạo kế toán chuyên nghiệp.

 1. Yêu cầu sử dụng
  – Giải pháp hỗ trợ công tác đào tạo theo mô hình doanh nghiệp, hướng thực tế , thực hành. Nâng cao chất lượng sinh viên ngành kế toán.

Yêu cầu khác: thiết lập mô hình,   chứng từ đào tạo, sơ đồ tổ chức và quy trình thực hiện giải pháp phòng kế toán ảo

II. ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP MÔ HÌNH KẾ TOÁN ẢO
Căn cứ vào yêu cầu, thực trạng và các nội dung chúng tôi đã ghi nhận trong quá trình khảo sát.
Công ty Phần mềm LOTUS xin trình bày Phương án chi tiết triển khai Giải pháp mô hình kế toán ảo tại cơ quan với nội dung như sau:

 1. Nội dung triển khai

Xây dựng hệ thống bài tập và tình huống kinh tế thực nghiệm cho mô hình phòng kế toán

 • Giới thiếu cơ bản về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giả định. Xây dựng và tổ chức phân công công việc kế toán.
 • Phân công nhiệm vụ sinh viên vào các vai kế toán
 • Hướng dẫn lập số liệu tài chính của phòng kế toán tài chính công việc được thực hiện trên các phần hành :

+ Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng;

+ Kế toán mua hàng

+ Kế toán bán hàng

+ Kế toán tổng hợp

+ Kế toán công nợ ( phải thu, phải trả)

+ Kế toán tài sản và công cụ dụng cụ

+ Kế toán hàng tồn kho

 • Hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh tình hình thực tế của doanh nghiệp
 • Thực hiện công việc khóa sổ kế toán cuối kỳ
 • Lên báo cáo sổ sách cuối kỳ kế toán
 • Lên báo cáo tài chính cuối kỳ
 • Thực hành lập báo cáo thuế theo yêu cầu trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế( phiên bản mới nhất)
 • Thực hành nộp báo cáo thuế trực tuyến sử dụng chữ ký số

 

 1. Thực tập công việc kế toán hàng ngày trên giấy

Thực hành viết chứng từ

 • Phiếu thu; Phiếu chi;
 • Đề nghị tạm ứng; Giấy đi đường;
 • Đề nghị thanh toán; Giấy giới thiệu;
 • Chứng từ ngân hàng; Séc; Ủy nhiệm chi;
 • Phiếu nhập; Phiếu xuất;
 • Thẻ kho; Biên bản kiểm kê kho;
 • Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định;
 • Biên bản thanh lý tài sản cố định;
 • Hợp đồng lao động; Bảng chấm công;
 • Bảng thanh toán lương; BHXH; BHYT;
 • Bảng tính giá thành sản phẩm;
 • Hóa đơn GTGT (mua vào, bán ra);
 • Hợp đồng kinh tế; biên bản nghiệm thu, bàn giao;

Thực hành viết sổ sách

 • Sổ nhật ký (Nhật ký chung)
 • Sổ cái (các tài khoản)
 • Sổ quỹ tiền mặt tiền gửi
 • Sổ chi tiết công nợ
 • Bảng tổng hợp đối tượng công nợ
 • Sổ chi tiết hàng tồn kho
 • Bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho
 • Sổ chi tiết tài sản cố định
 • Bảng tổng hợp tài sản cố định
 • Sổ chi tiết CCDC, phân bổ
 • Bảng tổng hợp CCDC, phân bổ
 • Bảng tổng hợp doanh thu bán hàng

Bảng cân đối tài khoản

 • Bảng cân đối kế toán
 • Kết quả hoạt động kinh doanh
 • Lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Báo cáo thuế GTGT
 • Tờ khai tạm tính thuế TNDN
 • Báo cáo quyết toán thuế TNDN
 • Tờ khai thuế môn bài
 1. Thực hành làm kế toán trên phần mềm máy tính

Phần mềm kế toán Lotus đầy đủ các phần hành kế toán của doanh nghiệp được lựa chọn là công cụ làm việc. Phiên bản đang được triển khai cho các doanh nghiệp sử dụng. Cập nhật theo chế độ kế toán và luật hiện hành. Bao gồm các phần hành.

 

III. KHUYẾN CÁO HẠ TẦNG
1. Khuyến cáo phần cứng
Loại Thiết bị Stt Khuyến cáo Máy chủ
Phần cứng 1 Main board: Valuable VIA P4M900 uATX solution with
Intel Core2 Duo Processor (type for server)
2 Processor : Dual-Core Intel® Xeon® Processor 5130 up to
2.0GHz and up to 1333MHz front-side bus or Quad-Core
Intel Xeon Processor E5320 up to 1.86GHz
3 HDD: 300Gb/7200
4 Memory :1GB/32GB Fully Buffered DIMM 667MHz via 8
Loại Thiết bị Stt Khuyến cáo
DIMM slots.
5 Monitor 15-17”
6 CD R/W (to use saving)
7 Case + Power450W + Key board + Mouse
8 Network Card Gigabit 10/100/1000
9 Connection Internet ADSL, Email
Phần mềm 1 Operation for Server (Microsoft® Windows® Server 2003)
2 Virus Warning Software + Fire wall
3 Microsoft SQL Express 2005
Máy trạm Phần cứng 1 Main board P.IV
2 CPU Core 2 Duo E7500 – 2.6 GHz – 6MB – 64 bit – bus
1333MHz – SK 775 – Box
3 HDD 80Gb/7200
4 RAM 1.0 Gb
5 Monitor 15-17”
6 CD R/W (to use saving)
7 Case + Power450W + Key board + Mouse
8 Network Card 100/1000 Mbs
9 Connection Internet ADSL, Email
Phần mềm 1 Operation for (Window XP Sp 2)
2 Virus Warning Software + Fire wall

(bàn ghế tủ các đồ dùng văn phòng thông thường)

 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN
  Tiến Trình Công việc Thời gian dự kiến
  · Khảo sát phần cứng, hệ thống mạng, hệ thống máy tính
 • Khảo sát thực trạng công tác đào tạo
 • Thống nhất dữ liệu đầu vào
 • Thống nhất hệ thống biểu mầu đầu ra
 • Hệ thống lại các yêu cầu

01 ngày
· Phác thảo hồ sơ thiết kế ban đầu
· Thiết kế hệ thống dữ liệu
· Thiết kế sửa đổi các màn hình nhập liệu đầu vào và các
công cụ hỗ trợ nhập liệu
05 ngày Khảo sát thông tin ban đầu thiết kế phòng máy
· Xây dựng các báo cáo kết qua đầu ra theo yêu cầu khảo
sát
· Sắp xếp, hệ thống lại chương trình phân vùng cụ thể ,
trực quan để tạo thuận tiện cho người sử dụng.

 • Tiến hành đào tạo tập trung, chuyên sâu cho các cán bộ

06 buổi
· Sửa đổi yêu cầu phát sinh trong quá trình sử dụng

 • Tư vấn cách ứng dụng giải pháp theo các yêu cầu đào tạo
 • Kiểm tra tính phù hợp và logic các phần hành
 • Cài đặt hệ thống hỗ trợ đào tạo trực tuyến

 
03 tháng
· Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống
· Nghiệm thu tất cả các phần hành sau khi khách hàng đã
vận hành qua một thời gian nhất định.
· Nghiệm thu toàn hệ thống
01 ngày
· Trợ giúp sử dụng các chức năng hệ thống cho người sử
dụng.
· Tư vấn xử lý những sự cố mang tính khách quan (như
virus, sự cố về điện… ) hoặc do nhầm lẫn của người sử
dụng.

12 tháng( sau đào tạo)

Bảo hành chương trình

 1. ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH VÀ DỊCH VỤ TRIỂN KHAI
 2. Đề xuất chi phí triển khai Nội dung Giá trị (VND)
  – Cài đặt bản quyền 40 bộ phần mềm LOTUS

– Kế toán tiền mặt
– Kế toán tiền gửi và tiền ngân hàng
– Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
– Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
– Kế toán hàng tồn kho
– Kế toán tài sản, công cụ dụng cụ
– Kế toán giá thành
– Kế toán tổng hợp
Dịch vụ đào tạo và xây dựng giáo trình, chứng từ

Triển khai cài đặt, đào tạo tổng thể giải pháp

¨ Tiến hành cài đặt phần mềm đã hoàn chỉnh 01 buổi

¨ Đào tạo sử dụng 06 buổi

¨ Cung cấp số liệu thực hành, chứng từ và giáo trình

 

Tổng giá trị triển khai:

2. Chi phí khác
– Chi phí bảo trì hàng năm sẽ được tính là 15% giá trị hợp đồng gốc đã ký trong vong 03
năm kể từ ngày hết hạn bảo hành phần mềm.
– Cài đặt chương trình lên thiết bị máy tính để truy xuất xem chương trình phần mềm ngoài
hệ thống mạng văn phòng

Hỗ trợ sử dụng và bảo hành (bảo trì) chương trình
¨ Hỗ trợ sử dụng phần mềm 03 tháng
¨ Bảo hành phần mềm 12 tháng
Trên đây là nội dung sơ bộ về đề triển khai giải pháp mô hình kế toán ảo của LOTUS đối với Quý cơ quan tham khảo. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin phản hồi của Quý cơ quan trong thời gian tới.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s