SỐ LIỆU THỰC HÀNH TẠI PHÒNG KẾ TOÁN – LOTUS VINA

Đứng riêng Posted on

SỐ LIỆU THỰC HÀNH TẠI PHÒNG KẾ TOÁN – LOTUS VINA

Phòng Kinh doanh
Nguyễn Trọng Đông
Mob: 0989 228 108
Email: ketoanlotus@gmail.com
Website:www.phanmemketoanlotus.com

 

 1. KHAI BÁO DANH MỤC

1.1 Danh mục vật tư, hàng hóa

Mã vật tư Tên vật tư hàng hóa Nhóm

hàng hóa

Tk Vt Tk

giá vốn

TV_LGPHANG19 Tivi LG 19 inches Hàng hóa 156 632
TV_LGPHANG21 Tivi LG 21 inches Hàng hóa 156 632
TV_LGPHANG29 Tivi LG 29 inches Hàng hóa 156 632
TL_TOSHIBA110 Tủ lạnh TOSHIBA 110 lít Hàng hóa 156 632
TL_TOSHIBA60 Tủ lạnh TOSHIBA 60 lít Hàng hóa 156 632
DD_NOKIAN6 Điện thoại NOKIA N6 Hàng hóa 156 632
DD_NOKIAN7 Điện thoại NOKIA N7 Hàng hóa 156 632
DD_SAMSUNGE8 Điện thoại SAMSUNG E8 Hàng hóa 156 632
DD_SAMSUNGD9 Điện thoại SAMSUNG D9 Hàng hóa 156 632
DH_SHIMAZU12 Điều hòa nhiệt độ SHIMAZU 12000BTU Hàng hóa 156 632
DH_SHMAZU24 Điều hòa nhiệt độ SHIMAZU 24000BTU Hàng hóa 156 632

 

2.2 Danh mục đối tượng

 

Mã đối tượng Tên đối tượng Địa chỉ Mã số thuế Mã nhóm
CT_TIENDAT Công ty TNHH Tiến Đạt Số 6 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 0100102478 KHACHHANG
CT_TANHOA Công ty TNHH Tân Hòa Số 21 Thăng Long, Từ Liêm, Hà Nội 0100165432 KHACHHANG
CT_TRAANH Công ty TNHH Trà Anh Số 333 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 0100013354 KHACHHANG
CT_PHUTHE Công ty TNHH Phú Thế Số 108 Ngọc Lâm, Long Biên, HN 0101331022 KHACHHANG
CT_HOAANH Công ty Cổ phần Hòa Anh Số 99 Lê Lai, Thanh Xuân, HN 0100106955 KHACHHANG
CT_HUEHOA Công ty Cổ phần Huệ Hoa Số 231 Hà An, Hàn Thuyên, BN 0100784238-1 KHACHHANG
CT_HOANAM Công ty Cổ phần Hoa Nam Số 99 Tùng Lân,Từ Sơn, BN 0100782209 KHACHHANG
CT_THAILAN Công ty Cổ phần Thái Lan Số 233 Lê Lai, Ba Đình, Hà Nội. 0100230328-1 KHACHHANG
CT_LANTAN Công ty TNHH Lan Tân Số 213 Hai Bà Trưng, Hà Nội. 0100422887-1 KHACHHANG
CT_HALIEN Công ty TNHH Hà Liên Số 241 Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội. 0100234567-1 KHACHHANG
CT_HONGHA Công ty TNHH Hồng Hà Số 212 Trần Cung, Từ Liêm, HN 0100231467-1 NHACC
CT_HATHANH Công ty Cổ phần Hà Thành Số 56 Đường Bưởi, Ba Đình, HN 0100311767 NHACC
CT_TANVAN Công ty Cổ phần Tân Văn Số 56 Đường Bưởi, Ba Đình, HN 0100311767-2 NHACC
CT_PHUTHAI Công ty Cổ phần Phú Thái Số 35 Hàm Long, Long Biên, HN 0100311767-2 NHACC

 

1.4. Danh mục TSCĐ

 

 

Mã TSCĐ  

Tên TSCĐ

Ngày sử dụng Năm sử dụng (năm) Nguyên Giá HMLK Giá trị còn lại

 

NHA1 Nhà A1 01/01/2002 10 150.000.000 70.000.000 80.000.000
OTO12 Xe TOYOTA 12 chỗ ngồi 01/01/2001 10 850.000.000 400.200.000 449.800.000
MVT1 Máy vi tính Intel 01 01/01/2006 3 12.000.000 4.000.000 8.000.000

 

MVT2 Máy vi tính Intel 02 01/01/2006 3 10.000.000 3.300.000 6.700.000
Tổng cộng       1.022.000.000 477.500.000 544.500.000

 

 

 1. KHAI BÁO SỐ DƯ BAN ĐẦU.

Số hiệu TK Tên TK Đầu kỳ

Nợ                  Có

111 Tiền Việt Nam 980.782.050

112   Tiền gửi NH

1121 Tiền Việt Nam

11211 Tại Ngân hàng Nông nghiệp 100.220.000

11212 Tại Ngân hàng BIDV   150.437.052

 

131     Phải thu của khách hàng

Chi tiết Công ty TNHH Tân Hòa   30.510.000

Công ty Cổ phần Huệ Hoa   50.486.250

142     Chi phí trả trước ngắn hạn   6.303.331

156     Hàng hóa

Chi tiết Điện thoại SAMSUNG E8; số lượng: 20 100.843.637

Tivi LG 19 inches; số lượng: 10   24.400.000

 

211     Tài sản cố định (*)   1.022.000.000

214     Hao mòn TSCĐ   477.500.000

311   Vay ngắn hạn

Ngân hàng VIETCOMBANK   200.000.000

331     Phải trả cho người bán

Chi tiết Công ty TNHH Hồng Hà     100.200.000

Công ty TNHH Hà Liên     80.900.000

333     Thuế và các khoản phải nộp NN

33311 Thuế GTGT đầu ra phải nộp   12.834.091

411     Nguồn vốn kinh doanh

4111 Vốn đầu tư của CSH   1.594.548.229

* Chi tiết theo từng TSCĐ

 1. SỐ LIỆU PHÁT SINH.

Trong tháng 01/2015 có những nghiệp vụ phát sinh như sau:

3.1. Hóa đơn mua hàng.

 1. Ngày 03/01/2015, hóa đơn mua hàng số PNK0107/01 của Công ty TNHH Hồng Hà. (VAT: 10%; chưa thanh

toán)

♦ Tivi LG 21 inches   SL: 10   ĐG: 2.700.000 (đ/cái)

♦ Tivi LG 29 inches   SL: 08   ĐG: 8.990.000 (đ/cái)

Hóa đơn GTGT số 01245, ký hiệu AB/2015, ngày 02/01/2015.

 1. Ngày 04/01/2015, trả lại hàng cho Công ty TNHH Hồng Hà.

♦ Tivi LG 21inches   SL: 02

 1. Ngày 08/01/2015, hóa đơn mua hàng số PNK0107/02 (chưa thanh toán) của Công ty Cổ phần Tân Văn (Tỷ lệ

CK với mỗi mặt hàng: 2%; VAT: 10%)

♦ Điện thoại NOKIA N6 SL: 20   ĐG: 4.100.000 (đ/cái)

♦ Điện thoại NOKIA N7 SL: 10   ĐG: 5.600.000 (đ/cái)

♦ Điện thoại SAMSUNG E8 SL: 15   ĐG: 3.910.000 (đ/cái)

♦ Điện thoại SAMSUNG D9 SL: 06   ĐG: 8.590.000 (đ/cái)

Hóa đơn GTGT số 01246, ký hiệu AC/2015, ngày 03/01/2015.

 1. Ngày 15/01/2015, hóa đơn mua hàng số PNK0107/03 (hàng chưa về) của Công ty TNHH Lan Tân. (VAT:

10%; chưa thanh toán).

♦ Điều hòa nhiệt độ SHIMAZU 12000BTU SL: 08   ĐG: 9.900.000 (đ/cái)

♦ Điều hòa nhiệt độ SHIMAZU 24000BTU SL: 04 ĐG: 14.000.000 (đ/cái)

Hóa đơn GTGT số 01257, ký hiệu AF/2015, ngày 13/01/2015.

 1. Ngày 28/01/2015, hóa đơn mua hàng số PNK0107/04 (chưa thanh toán).

Nhập khẩu 01 máy vi tính của Công ty FUJI   ĐG: 50.000.000 (đ/cái).

Thuế nhập khẩu: 30% Thuế GTGT: 10%;

Phí vận chuyển : 5.000.000 (đ)

Hóa đơn GTGT số 03244, ký hiệu NK/2015, ngày 26/01/2015.

3.2. Kế toán hàng tồn kho.

 1. Ngày 12/01/2015 phiếu nhập kho số NK0107/01 của Công ty TNHH Lan Tân (hàng về nhưng chưa có hóa

đơn).

♦ Tủ lạnh TOSHIBA 60 lít   SL: 12   ĐG: 3.700.000 (đ/cái)

♦ Tủ lạnh TOSHIBA 110 lít SL: 14   ĐG: 6.900.000 (đ/cái)

 

3.3. Hóa đơn bán hàng.

1.Ngày 05/01/2015, hóa đơn bán hàng số BHĐ0107/01; ký hiệu BH0001 cho Công ty TNHH Tiến Đạt (VAT:

10%; chưa thu tiền)

♦ Tivi LG 21inches   SL: 05   ĐG: 3.100.000 (đ/cái)

♦ Tivi LG 29 inches   SL: 06   ĐG: 9.100.000 (đ/cái)

 1. Ngày 10/01/2015, hóa đơn bán hàng số BHĐ0107/02; ký hiệu BH0002 cho Công ty TNHH Trà Anh

(VAT:10%; chưa thu tiền)

♦ Điện thoại NOKIA N6 SL: 10   ĐG: 4.600.000 (đ/cái)

♦ Điện thoại NOKIA N7 SL: 06   ĐG: 6.100.000 (đ/cái)

♦ Điện thoại SAMSUNG E8 SL: 08   ĐG: 4.210.000 (đ/cái)

♦ Điện thoại SAMSUNG D9 SL: 05   ĐG: 9.190.000 (đ/cái)

13Bài tập thực hành LOTUS Phiên bản 3.5

 1. Ngày 15/01/07, hóa đơn bán hàng số BHĐ0107/03 (chưa thu tiền) ký hiệu BH0003 cho Công ty Cổ phần Hoa

Nam (Tỷ lệ CK 2% với mỗi mặt hàng; VAT:10%)

♦ Tủ lạnh TOSHIBA   60 lít   SL: 08   ĐG: 4.100.000 (đ/cái)

♦ Tủ lạnh TOSHIBA 110 lít   SL: 06   ĐG: 7.300.000 (đ/cái)

 1. Ngày 16/01, công ty TNHH Trà Anh trả lại hàng.

♦ Điện thoại NOKIA N6 SL: 02

♦ Điện thoại SAMSUNG D9 SL: 03

3.4. Kế toán tiền mặt, TGNH

 1. Ngày 02/01/2015 phiếu chi PC 0107/01 nộp tiền thuế GTGT tháng 12/05 Số tiền: 12.834.091 (đ)
 2. Ngày 10/01/2015 phiếu chi PC 0107/02 thanh toán tiền mua hàng cho Công ty TNHH Hồng Hà theo hóa đơn

ngày 03/01/2015 sau khi đã trừ đi số hàng trả lại. Số tiền: 102.872.000 (đ)

 1. Ngày 15/01/2015 phiếu chi PC 0107/03 thanh toán tiền mua hàng cho Công ty TNHH Tân Văn theo hóa đơn

ngày 08/01/2015. Số tiền: 267.548.820 (đ)

 1. Ngày 24/01/2015 phiếu chi PC 0107/04 thánh toán tiền điện tháng 12/06 Số tiền: 1.560.000 (đ) (chưa VAT)

(VAT: 10%). Hóa đơn số 01245, ký hiêu TD/2015, ngày 22/01/2015

 1. Ngày 30/01/2015 phiếu chi PC 0107/05 thanh toán tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu theo hóa đơn hàng nhập khẩu ngày 26/01/2015. Số tiền: 6.500.000 (đ)
 2. Ngày 09/01/2015 phiếu thu PT 0107/01 tiền bán hàng của Công ty TNHH Tiến Đạt theo hóa đơn bán hàng

ngày 05/01/2015. Số tiền: 77.110.000 (đ)

 1. Ngày 18/01/2015 phiếu thu PT0107/02 tiền bán hàng của Công ty TNHH Trà Anh theo hóa đơn bán hàng

ngày 10/01/2015. Số tiền: 138.006.000 (đ)

8 Ngày 21/01/2015 Giấy báo Có số BC0001 của Ngân hàng Nông nghiệp, Công ty Cổ phần Hoa Nam thanh toán

tiền hàng theo hóa đơn bán hàng ngày 15/01/2015 (Phí chuyển tiền Công ty ABC phải chịu là: 0,2%). Số tiền:

82.409.650 (đ) (đã trừ tiền phí)

 1. Ngày 31/01/2015 Giấy báo Nợ số BN0001 của Ngân hàng BIDV, trả tiền mua hàng cho Công ty FUJI theo hóa

đơn mua hàng ngày 28/01/2015. Số tiền: 50.000.000 (đ)

3.5 Tài sản cố định

Ngày 24/01/2015 mua mới một máy tính Intel của Công ty Trần Anh cho phòng kế toán (chưa thanh toán tiền)

theo hóa đơn số BHĐ0107/04. Số tiền: 10.000.000 (đ). VAT: 10%

Thời gian sử dụng 3 năm. Ngày bắt đầu sử dụng: 24/01/2015.

Hóa đơn GTGT BHĐ0107/04, ký hiệu AN/2015 ngày 24/01/2015

3.6 Kế toán tổng hợp

Ngày 28/01/2015 tính tiền lương của CNV tháng 01 số tiền: 10.000.000 (đ) Hướng dẫn sử dụng LOTUS Phiên bản 3.5

 1. YÊU CẦU:
 2. Tạo cơ sở dữ liệu cho Công ty theo những thông tin đã có.
 3. Khai báo danh mục đối tượng khách hàng, nhà cung cấp,vật tư hàng hóa.
 4. Nhập số dư ban đầu.
 5. Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên các phân hệ tháng 01/15.
 6. Các nghiệp vụ tự động.

5.1. Cập nhật giá xuất kho.

5.2. Khấu trừ thuế GTGT tháng 01.

5.3. Tính khấu hao TSCĐ tháng 01.

5.4. Kết chuyển lãi lỗ tháng 01/15.

 1. In các báo cáo tháng 01.

6.1. Bảng CĐTK.

6.2. Bảng CĐKT.

6.3. Báo cáo KQHĐKD.

6.4. Báo cáo LCTT (phương pháp trực tiếp).

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s