Muốn nhập danh mục nhóm hàng hóa vật tư.

Danh mục nhóm hàng hóa vật tư: được sử dụng để khai báo, theo dõi các đối tượng hàng hóa, vật tư… Vào Hệ thống chọn 6/Danh mục nhóm hàng hóa vật tư sẽ xuất hiện như bảng bên dưới. *) Muốn thêm một nhóm hàng hóa mới ta ấn “Thêm” trên menu hoặc ấnĐọc tiếp “Muốn nhập danh mục nhóm hàng hóa vật tư.”

Hướng dẫn cách nhập danh mục khoản mục chi phí

Danh mục khoản mục phí: dùng để theo dõi các khoản chi phí chi ra của các đơn vị nhằm theo dõi sát sao và chi tiết hơn. Vào Danh mục chọn 4/Danh mục khoản mục chi phí sẽ xuất hiện như bảng sau: *)Muốn thêm một khoản mục phí: ta ấn “Thêm” trên menuĐọc tiếp “Hướng dẫn cách nhập danh mục khoản mục chi phí”

Hướng dẫn nhập danh mục nhóm đối tượng – nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Hướng dẫn nhập danh mục nhóm đối tượng – nhóm khách hàng Danh mục nhóm đối tượng: dùng để phục vụ cho việc tìm kiếm, theo dõi thông tin khi nhập danh mục đối tượng được dễ dàng hơn. Cách nhập danh mục nhóm đối tượng: Vào Hệ Thống chọn 2/Danh mục nhóm đối tươngĐọc tiếp “Hướng dẫn nhập danh mục nhóm đối tượng – nhóm khách hàng, nhà cung cấp”

H­ướng dẫn cách thêm danh mục đối tượng trên phần mềm kế toán Lotus Vina

Danh mục đối tượng (hay còn gọi danh mục khách hàng) dùng để khai báo và lưu thông tin về các đối tượng mà mình theo dõi công nợ chi tiết như:  người mua, nhà cung cấp, nhân viên… Muốn thêm danh sách đối tượng ta làm như sau: Vào Hệ Thống chọn mục 3/DanhĐọc tiếp “H­ướng dẫn cách thêm danh mục đối tượng trên phần mềm kế toán Lotus Vina”

Hệ thống tài khoản kế toán và những điều cần lưu ý khi ứng dụng phần mềm kế toán

Danh mục hệ thống tài khoản: Vào Danh Mục  chọn /1.Hệ thống tài khoản xuất hiện bảng như sau:   – Muốn thêm các tiểu khoản kích chuột vào chữ ‘Thêm” trên thanh menu. Tài khoản: nhập tiểu khoản vào (VD: TK mẹ 154 Tiểu khoản 1541). Tên tài khoản: nhập tên của tài khoảnĐọc tiếp “Hệ thống tài khoản kế toán và những điều cần lưu ý khi ứng dụng phần mềm kế toán”