Chức năng nhập chứng từ phát sinh

Tìm hiểu Phiếu thu – phiếu chi và mẫu phiếu theo quyết định 48 của BTC

Posted on Updated on

** Mẫu phiếu thu là chứng từ thu tiền mặt khi phát sinh một nghiệp vụ kinh tế liên quan đến tiền mặt. Phiếu thu cũng là 1 dạng hóa đơn thể hiện quá trình giao dịch đã hoàn thành đối với khoản tiền đó. CŨng có thể hiểu phiếu thu như là 1 chứng từ hơp pháp được dùng để kí nhận là có thanh toán cho bên nhà cung cấp. Vì vậy phiếu thu chỉ là thể hiện quá trình giao dịch tiền mặt , sau đó phải có hóa đơn tài chính kèm theo.

Phiếu thu chỉ là 1 hinh thức giúp cho 2 bên hiểu là minh đã thành toán và bên khác hàng đã trả tiền.

24

*Phiếu chi :

Mẫu phiếu chi là một trong những mẫu phiếu được sử dụng thường xuyên nhất trong công việc thường ngày của một nhân viên kế toán. Mặc dù nó rất quen thuộc đối với những kế toán đã làm lâu năm nhưng đối với các bạn kế toán mới đi làm hay đang học trên trường có thể tham khảo biểu mẫu dưới đây:

23