Tìm hiểu Phiếu thu – phiếu chi và mẫu phiếu theo quyết định 48 của BTC

** Mẫu phiếu thu là chứng từ thu tiền mặt khi phát sinh một nghiệp vụ kinh tế liên quan đến tiền mặt. Phiếu thu cũng là 1 dạng hóa đơn thể hiện quá trình giao dịch đã hoàn thành đối với khoản tiền đó. CŨng có thể hiểu phiếu thu như là 1 chứngĐọc tiếp “Tìm hiểu Phiếu thu – phiếu chi và mẫu phiếu theo quyết định 48 của BTC”