Kế toán ảo

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI PHÒNG KẾ TOÁN ẢO

Đứng riêng Posted on

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI PHÒNG KẾ TOÁN ẢO

(Dựa trên phòng kế toán thực tế của doanh nghiệp đang hoạt động)

 

 1. Hệ thống phần mềm kế toán  phục vụ công việc

Phần mềm kế toán Lotus đầy đủ các phần hành kế toán của doanh nghiệp. Phiên bản đang được triển khai cho các doanh nghiệp sử dụng. Cập nhật theo chế độ kế toán và luật hiện hành

1.      Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng 6. Kế toán tài sản và công cụ dụng cụ
2.      Kế toán mua hàng 7. Kế toán hàng tồn kho
3.      Kế toán bán hàng 8. Kế toán thuế
4.      Kế toán tổng hợp 9. Hệ thống báo cáo theo chuẩn mực của Bộ Tài Chính(TT133 và TT 200)
5.      Kế toán công nợ( phải thu, phải trả) 10. Quản lý hệ thống và hệ thống trợ giúp nghiệp vụ
 1. Nội dung công việc triển khai

Xây dựng hệ thống bài tập và tình huống kinh tế thực nghiệm cho mô hình phòng kế toán

 • Giới thiếu cơ bản về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giả định. Xây dựng và tổ chức phân công công việc kế toán.
 • Phân công nhiệm vụ sinh viên vào các vai kế toán
 • Hướng dẫn lập số liệu tài chính của phòng kế toán tài chính công việc được thực hiện trên các phần hành :

+ Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng;

+ Kế toán mua hàng

+ Kế toán bán hàng

+ Kế toán tổng hợp

+ Kế toán công nợ ( phải thu, phải trả)

+ Kế toán tài sản và công cụ dụng cụ

+ Kế toán hàng tồn kho

 • Hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh tình hình thực tế của doanh nghiệp
 • Thực hiện công việc khóa sổ kế toán cuối kỳ
 • Lên báo cáo sổ sách cuối kỳ kế toán
 • Lên báo cáo tài chính cuối kỳ
 • Thực hành lập báo cáo thuế theo yêu cầu trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế( phiên bản mới nhất)
 • Thực hành nộp báo cáo thuế trực tuyến sử dụng chữ ký số
 1. Thực tập công việc kế toán hàng ngày

Thực hành viết chứng từ

 • Phiếu thu; Phiếu chi;
 • Đề nghị tạm ứng; Giấy đi đường;
 • Đề nghị thanh toán; Giấy giới thiệu;
 • Chứng từ ngân hàng; Séc; Ủy nhiệm chi;
 • Phiếu nhập; Phiếu xuất;
 • Thẻ kho; Biên bản kiểm kê kho;
 • Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định;
 • Biên bản thanh lý tài sản cố định;
 • Hợp đồng lao động; Bảng chấm công;
 • Bảng thanh toán lương; BHXH; BHYT;
 • Bảng tính giá thành sản phẩm;
 • Hóa đơn GTGT (mua vào, bán ra);
 • Hợp đồng kinh tế; biên bản nghiệm thu, bàn giao;
Thực hành viết sổ sách
 • Sổ nhật ký (Nhật ký chung)
 • Sổ cái (các tài khoản)
 • Sổ quỹ tiền mặt tiền gửi
 • Sổ chi tiết công nợ
 • Bảng tổng hợp đối tượng công nợ
 • Sổ chi tiết hàng tồn kho
 • Bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho
 • Sổ chi tiết tài sản cố định
 • Bảng tổng hợp tài sản cố định
 • Sổ chi tiết CCDC, phân bổ
 • Bảng tổng hợp CCDC, phân bổ
 • Bảng tổng hợp doanh thu bán hàng

      –    Bảng cân đối tài khoản

 • Bảng cân đối kế toán
 • Kết quả hoạt động kinh doanh
 • Lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Báo cáo thuế GTGT
 • Tờ khai tạm tính thuế TNDN
 • Báo cáo quyết toán thuế TNDN
 • Tờ khai thuế môn bài

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM LOTUS VINA

Đ/c: Số 168. phố Đại Từ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
ĐT: 046 2884586

DĐ : 0989 228 108
Email: ketoanlotus@gmail.com.
Web: http://phanmemketoanlotus.com

 

 

Đề xuất phương án triển khai giải pháp phòng kế toán ảo

Đứng riêng Posted on

CÔNG TY PHẦN MỀM LOTUS

Đề xuất phương án triển khai giải pháp phòng kế toán ảo

Hà Nội, Ngày 23 tháng 05 năm 2016

                                             Thư ngỏ
Kính gửi: Ban lãnh đạo nhà trường

Trước hết, LOTUS xin cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm và cơ hội hợp tác của Quý cơ quan dành cho LOTUS và đề nghị của Quý cơ quan về việc đề nghị LOTUS chào hàng “ Giải Pháp Phòng Kế toán Ảo”
Công ty chúng tôi rất hân hạnh đệ trình đề xuất “Đề xuất triển khai giải pháp phòng kế toán ảo ” đáp ứng công tác đào tạo sinh viên ngành kế toán của nhà trường. LOTUS cam kết đáp ứng các yêu cầu như trong đề xuất của LOTUS gửi Quý cơ quan. Nếu Quý cơ quan có yêu cầu, thắc mắc cần làm rõ, hay trao đổi liên quan đến đề xuất của LOTUS, xin vui lòng liên hệ lại LOTUS.
Xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng.
Phòng Kinh doanh
Nguyễn Trọng Đông
Mob: 0989 228 108
Email: ketoanlotus@gmail.com
Website:www.phanmemketoanlotus.com

 
ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP PHÒNG KẾ TOÁN ẢO
Trên cơ sở khảo sát các thông tin từ Quý Khách hàng, nhu cầu của hệ thống cũng như khả
năng của công ty Lotus. Chúng tôi xin gửi tới Quý cơ quan bản đề xuất triển khai gải pháp phòng kế toán ảo với nội dung như sau:

 1. KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ YÊU CẦU SỬ DỤNG GIẢI PHÁP
  1. Thông tin đơn vị
  – Tên trường đào tạo:
  – Người phụ trách :
 2. Thực trạng sử dụng đào tạo

Hiện tại nhà trường chưa sử dụng mô hình phòng kế toán ảo cho khoa, đang có nhu nhu cầu tìm hiểu mô hình đào tạo kế toán đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về đào tạo kế toán chuyên nghiệp.

 1. Yêu cầu sử dụng
  – Giải pháp hỗ trợ công tác đào tạo theo mô hình doanh nghiệp, hướng thực tế , thực hành. Nâng cao chất lượng sinh viên ngành kế toán.

Yêu cầu khác: thiết lập mô hình,   chứng từ đào tạo, sơ đồ tổ chức và quy trình thực hiện giải pháp phòng kế toán ảo

II. ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP MÔ HÌNH KẾ TOÁN ẢO
Căn cứ vào yêu cầu, thực trạng và các nội dung chúng tôi đã ghi nhận trong quá trình khảo sát.
Công ty Phần mềm LOTUS xin trình bày Phương án chi tiết triển khai Giải pháp mô hình kế toán ảo tại cơ quan với nội dung như sau:

 1. Nội dung triển khai

Xây dựng hệ thống bài tập và tình huống kinh tế thực nghiệm cho mô hình phòng kế toán

 • Giới thiếu cơ bản về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giả định. Xây dựng và tổ chức phân công công việc kế toán.
 • Phân công nhiệm vụ sinh viên vào các vai kế toán
 • Hướng dẫn lập số liệu tài chính của phòng kế toán tài chính công việc được thực hiện trên các phần hành :

+ Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng;

+ Kế toán mua hàng

+ Kế toán bán hàng

+ Kế toán tổng hợp

+ Kế toán công nợ ( phải thu, phải trả)

+ Kế toán tài sản và công cụ dụng cụ

+ Kế toán hàng tồn kho

 • Hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh tình hình thực tế của doanh nghiệp
 • Thực hiện công việc khóa sổ kế toán cuối kỳ
 • Lên báo cáo sổ sách cuối kỳ kế toán
 • Lên báo cáo tài chính cuối kỳ
 • Thực hành lập báo cáo thuế theo yêu cầu trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế( phiên bản mới nhất)
 • Thực hành nộp báo cáo thuế trực tuyến sử dụng chữ ký số

 

 1. Thực tập công việc kế toán hàng ngày trên giấy

Thực hành viết chứng từ

 • Phiếu thu; Phiếu chi;
 • Đề nghị tạm ứng; Giấy đi đường;
 • Đề nghị thanh toán; Giấy giới thiệu;
 • Chứng từ ngân hàng; Séc; Ủy nhiệm chi;
 • Phiếu nhập; Phiếu xuất;
 • Thẻ kho; Biên bản kiểm kê kho;
 • Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định;
 • Biên bản thanh lý tài sản cố định;
 • Hợp đồng lao động; Bảng chấm công;
 • Bảng thanh toán lương; BHXH; BHYT;
 • Bảng tính giá thành sản phẩm;
 • Hóa đơn GTGT (mua vào, bán ra);
 • Hợp đồng kinh tế; biên bản nghiệm thu, bàn giao;

Thực hành viết sổ sách

 • Sổ nhật ký (Nhật ký chung)
 • Sổ cái (các tài khoản)
 • Sổ quỹ tiền mặt tiền gửi
 • Sổ chi tiết công nợ
 • Bảng tổng hợp đối tượng công nợ
 • Sổ chi tiết hàng tồn kho
 • Bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho
 • Sổ chi tiết tài sản cố định
 • Bảng tổng hợp tài sản cố định
 • Sổ chi tiết CCDC, phân bổ
 • Bảng tổng hợp CCDC, phân bổ
 • Bảng tổng hợp doanh thu bán hàng

Bảng cân đối tài khoản

 • Bảng cân đối kế toán
 • Kết quả hoạt động kinh doanh
 • Lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Báo cáo thuế GTGT
 • Tờ khai tạm tính thuế TNDN
 • Báo cáo quyết toán thuế TNDN
 • Tờ khai thuế môn bài
 1. Thực hành làm kế toán trên phần mềm máy tính

Phần mềm kế toán Lotus đầy đủ các phần hành kế toán của doanh nghiệp được lựa chọn là công cụ làm việc. Phiên bản đang được triển khai cho các doanh nghiệp sử dụng. Cập nhật theo chế độ kế toán và luật hiện hành. Bao gồm các phần hành.

 

III. KHUYẾN CÁO HẠ TẦNG
1. Khuyến cáo phần cứng
Loại Thiết bị Stt Khuyến cáo Máy chủ
Phần cứng 1 Main board: Valuable VIA P4M900 uATX solution with
Intel Core2 Duo Processor (type for server)
2 Processor : Dual-Core Intel® Xeon® Processor 5130 up to
2.0GHz and up to 1333MHz front-side bus or Quad-Core
Intel Xeon Processor E5320 up to 1.86GHz
3 HDD: 300Gb/7200
4 Memory :1GB/32GB Fully Buffered DIMM 667MHz via 8
Loại Thiết bị Stt Khuyến cáo
DIMM slots.
5 Monitor 15-17”
6 CD R/W (to use saving)
7 Case + Power450W + Key board + Mouse
8 Network Card Gigabit 10/100/1000
9 Connection Internet ADSL, Email
Phần mềm 1 Operation for Server (Microsoft® Windows® Server 2003)
2 Virus Warning Software + Fire wall
3 Microsoft SQL Express 2005
Máy trạm Phần cứng 1 Main board P.IV
2 CPU Core 2 Duo E7500 – 2.6 GHz – 6MB – 64 bit – bus
1333MHz – SK 775 – Box
3 HDD 80Gb/7200
4 RAM 1.0 Gb
5 Monitor 15-17”
6 CD R/W (to use saving)
7 Case + Power450W + Key board + Mouse
8 Network Card 100/1000 Mbs
9 Connection Internet ADSL, Email
Phần mềm 1 Operation for (Window XP Sp 2)
2 Virus Warning Software + Fire wall

(bàn ghế tủ các đồ dùng văn phòng thông thường)

 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN
  Tiến Trình Công việc Thời gian dự kiến
  · Khảo sát phần cứng, hệ thống mạng, hệ thống máy tính
 • Khảo sát thực trạng công tác đào tạo
 • Thống nhất dữ liệu đầu vào
 • Thống nhất hệ thống biểu mầu đầu ra
 • Hệ thống lại các yêu cầu

01 ngày
· Phác thảo hồ sơ thiết kế ban đầu
· Thiết kế hệ thống dữ liệu
· Thiết kế sửa đổi các màn hình nhập liệu đầu vào và các
công cụ hỗ trợ nhập liệu
05 ngày Khảo sát thông tin ban đầu thiết kế phòng máy
· Xây dựng các báo cáo kết qua đầu ra theo yêu cầu khảo
sát
· Sắp xếp, hệ thống lại chương trình phân vùng cụ thể ,
trực quan để tạo thuận tiện cho người sử dụng.

 • Tiến hành đào tạo tập trung, chuyên sâu cho các cán bộ

06 buổi
· Sửa đổi yêu cầu phát sinh trong quá trình sử dụng

 • Tư vấn cách ứng dụng giải pháp theo các yêu cầu đào tạo
 • Kiểm tra tính phù hợp và logic các phần hành
 • Cài đặt hệ thống hỗ trợ đào tạo trực tuyến

 
03 tháng
· Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống
· Nghiệm thu tất cả các phần hành sau khi khách hàng đã
vận hành qua một thời gian nhất định.
· Nghiệm thu toàn hệ thống
01 ngày
· Trợ giúp sử dụng các chức năng hệ thống cho người sử
dụng.
· Tư vấn xử lý những sự cố mang tính khách quan (như
virus, sự cố về điện… ) hoặc do nhầm lẫn của người sử
dụng.

12 tháng( sau đào tạo)

Bảo hành chương trình

 1. ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH VÀ DỊCH VỤ TRIỂN KHAI
 2. Đề xuất chi phí triển khai Nội dung Giá trị (VND)
  – Cài đặt bản quyền 40 bộ phần mềm LOTUS

– Kế toán tiền mặt
– Kế toán tiền gửi và tiền ngân hàng
– Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
– Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
– Kế toán hàng tồn kho
– Kế toán tài sản, công cụ dụng cụ
– Kế toán giá thành
– Kế toán tổng hợp
Dịch vụ đào tạo và xây dựng giáo trình, chứng từ

Triển khai cài đặt, đào tạo tổng thể giải pháp

¨ Tiến hành cài đặt phần mềm đã hoàn chỉnh 01 buổi

¨ Đào tạo sử dụng 06 buổi

¨ Cung cấp số liệu thực hành, chứng từ và giáo trình

 

Tổng giá trị triển khai:

2. Chi phí khác
– Chi phí bảo trì hàng năm sẽ được tính là 15% giá trị hợp đồng gốc đã ký trong vong 03
năm kể từ ngày hết hạn bảo hành phần mềm.
– Cài đặt chương trình lên thiết bị máy tính để truy xuất xem chương trình phần mềm ngoài
hệ thống mạng văn phòng

Hỗ trợ sử dụng và bảo hành (bảo trì) chương trình
¨ Hỗ trợ sử dụng phần mềm 03 tháng
¨ Bảo hành phần mềm 12 tháng
Trên đây là nội dung sơ bộ về đề triển khai giải pháp mô hình kế toán ảo của LOTUS đối với Quý cơ quan tham khảo. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin phản hồi của Quý cơ quan trong thời gian tới.

SỐ LIỆU THỰC HÀNH TẠI PHÒNG KẾ TOÁN – LOTUS VINA

Đứng riêng Posted on

SỐ LIỆU THỰC HÀNH TẠI PHÒNG KẾ TOÁN – LOTUS VINA

Phòng Kinh doanh
Nguyễn Trọng Đông
Mob: 0989 228 108
Email: ketoanlotus@gmail.com
Website:www.phanmemketoanlotus.com

 

 1. KHAI BÁO DANH MỤC

1.1 Danh mục vật tư, hàng hóa

Mã vật tư Tên vật tư hàng hóa Nhóm

hàng hóa

Tk Vt Tk

giá vốn

TV_LGPHANG19 Tivi LG 19 inches Hàng hóa 156 632
TV_LGPHANG21 Tivi LG 21 inches Hàng hóa 156 632
TV_LGPHANG29 Tivi LG 29 inches Hàng hóa 156 632
TL_TOSHIBA110 Tủ lạnh TOSHIBA 110 lít Hàng hóa 156 632
TL_TOSHIBA60 Tủ lạnh TOSHIBA 60 lít Hàng hóa 156 632
DD_NOKIAN6 Điện thoại NOKIA N6 Hàng hóa 156 632
DD_NOKIAN7 Điện thoại NOKIA N7 Hàng hóa 156 632
DD_SAMSUNGE8 Điện thoại SAMSUNG E8 Hàng hóa 156 632
DD_SAMSUNGD9 Điện thoại SAMSUNG D9 Hàng hóa 156 632
DH_SHIMAZU12 Điều hòa nhiệt độ SHIMAZU 12000BTU Hàng hóa 156 632
DH_SHMAZU24 Điều hòa nhiệt độ SHIMAZU 24000BTU Hàng hóa 156 632

 

2.2 Danh mục đối tượng

 

Mã đối tượng Tên đối tượng Địa chỉ Mã số thuế Mã nhóm
CT_TIENDAT Công ty TNHH Tiến Đạt Số 6 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 0100102478 KHACHHANG
CT_TANHOA Công ty TNHH Tân Hòa Số 21 Thăng Long, Từ Liêm, Hà Nội 0100165432 KHACHHANG
CT_TRAANH Công ty TNHH Trà Anh Số 333 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 0100013354 KHACHHANG
CT_PHUTHE Công ty TNHH Phú Thế Số 108 Ngọc Lâm, Long Biên, HN 0101331022 KHACHHANG
CT_HOAANH Công ty Cổ phần Hòa Anh Số 99 Lê Lai, Thanh Xuân, HN 0100106955 KHACHHANG
CT_HUEHOA Công ty Cổ phần Huệ Hoa Số 231 Hà An, Hàn Thuyên, BN 0100784238-1 KHACHHANG
CT_HOANAM Công ty Cổ phần Hoa Nam Số 99 Tùng Lân,Từ Sơn, BN 0100782209 KHACHHANG
CT_THAILAN Công ty Cổ phần Thái Lan Số 233 Lê Lai, Ba Đình, Hà Nội. 0100230328-1 KHACHHANG
CT_LANTAN Công ty TNHH Lan Tân Số 213 Hai Bà Trưng, Hà Nội. 0100422887-1 KHACHHANG
CT_HALIEN Công ty TNHH Hà Liên Số 241 Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội. 0100234567-1 KHACHHANG
CT_HONGHA Công ty TNHH Hồng Hà Số 212 Trần Cung, Từ Liêm, HN 0100231467-1 NHACC
CT_HATHANH Công ty Cổ phần Hà Thành Số 56 Đường Bưởi, Ba Đình, HN 0100311767 NHACC
CT_TANVAN Công ty Cổ phần Tân Văn Số 56 Đường Bưởi, Ba Đình, HN 0100311767-2 NHACC
CT_PHUTHAI Công ty Cổ phần Phú Thái Số 35 Hàm Long, Long Biên, HN 0100311767-2 NHACC

 

1.4. Danh mục TSCĐ

 

 

Mã TSCĐ  

Tên TSCĐ

Ngày sử dụng Năm sử dụng (năm) Nguyên Giá HMLK Giá trị còn lại

 

NHA1 Nhà A1 01/01/2002 10 150.000.000 70.000.000 80.000.000
OTO12 Xe TOYOTA 12 chỗ ngồi 01/01/2001 10 850.000.000 400.200.000 449.800.000
MVT1 Máy vi tính Intel 01 01/01/2006 3 12.000.000 4.000.000 8.000.000

 

MVT2 Máy vi tính Intel 02 01/01/2006 3 10.000.000 3.300.000 6.700.000
Tổng cộng       1.022.000.000 477.500.000 544.500.000

 

 

 1. KHAI BÁO SỐ DƯ BAN ĐẦU.

Số hiệu TK Tên TK Đầu kỳ

Nợ                  Có

111 Tiền Việt Nam 980.782.050

112   Tiền gửi NH

1121 Tiền Việt Nam

11211 Tại Ngân hàng Nông nghiệp 100.220.000

11212 Tại Ngân hàng BIDV   150.437.052

 

131     Phải thu của khách hàng

Chi tiết Công ty TNHH Tân Hòa   30.510.000

Công ty Cổ phần Huệ Hoa   50.486.250

142     Chi phí trả trước ngắn hạn   6.303.331

156     Hàng hóa

Chi tiết Điện thoại SAMSUNG E8; số lượng: 20 100.843.637

Tivi LG 19 inches; số lượng: 10   24.400.000

 

211     Tài sản cố định (*)   1.022.000.000

214     Hao mòn TSCĐ   477.500.000

311   Vay ngắn hạn

Ngân hàng VIETCOMBANK   200.000.000

331     Phải trả cho người bán

Chi tiết Công ty TNHH Hồng Hà     100.200.000

Công ty TNHH Hà Liên     80.900.000

333     Thuế và các khoản phải nộp NN

33311 Thuế GTGT đầu ra phải nộp   12.834.091

411     Nguồn vốn kinh doanh

4111 Vốn đầu tư của CSH   1.594.548.229

* Chi tiết theo từng TSCĐ

 1. SỐ LIỆU PHÁT SINH.

Trong tháng 01/2015 có những nghiệp vụ phát sinh như sau:

3.1. Hóa đơn mua hàng.

 1. Ngày 03/01/2015, hóa đơn mua hàng số PNK0107/01 của Công ty TNHH Hồng Hà. (VAT: 10%; chưa thanh

toán)

♦ Tivi LG 21 inches   SL: 10   ĐG: 2.700.000 (đ/cái)

♦ Tivi LG 29 inches   SL: 08   ĐG: 8.990.000 (đ/cái)

Hóa đơn GTGT số 01245, ký hiệu AB/2015, ngày 02/01/2015.

 1. Ngày 04/01/2015, trả lại hàng cho Công ty TNHH Hồng Hà.

♦ Tivi LG 21inches   SL: 02

 1. Ngày 08/01/2015, hóa đơn mua hàng số PNK0107/02 (chưa thanh toán) của Công ty Cổ phần Tân Văn (Tỷ lệ

CK với mỗi mặt hàng: 2%; VAT: 10%)

♦ Điện thoại NOKIA N6 SL: 20   ĐG: 4.100.000 (đ/cái)

♦ Điện thoại NOKIA N7 SL: 10   ĐG: 5.600.000 (đ/cái)

♦ Điện thoại SAMSUNG E8 SL: 15   ĐG: 3.910.000 (đ/cái)

♦ Điện thoại SAMSUNG D9 SL: 06   ĐG: 8.590.000 (đ/cái)

Hóa đơn GTGT số 01246, ký hiệu AC/2015, ngày 03/01/2015.

 1. Ngày 15/01/2015, hóa đơn mua hàng số PNK0107/03 (hàng chưa về) của Công ty TNHH Lan Tân. (VAT:

10%; chưa thanh toán).

♦ Điều hòa nhiệt độ SHIMAZU 12000BTU SL: 08   ĐG: 9.900.000 (đ/cái)

♦ Điều hòa nhiệt độ SHIMAZU 24000BTU SL: 04 ĐG: 14.000.000 (đ/cái)

Hóa đơn GTGT số 01257, ký hiệu AF/2015, ngày 13/01/2015.

 1. Ngày 28/01/2015, hóa đơn mua hàng số PNK0107/04 (chưa thanh toán).

Nhập khẩu 01 máy vi tính của Công ty FUJI   ĐG: 50.000.000 (đ/cái).

Thuế nhập khẩu: 30% Thuế GTGT: 10%;

Phí vận chuyển : 5.000.000 (đ)

Hóa đơn GTGT số 03244, ký hiệu NK/2015, ngày 26/01/2015.

3.2. Kế toán hàng tồn kho.

 1. Ngày 12/01/2015 phiếu nhập kho số NK0107/01 của Công ty TNHH Lan Tân (hàng về nhưng chưa có hóa

đơn).

♦ Tủ lạnh TOSHIBA 60 lít   SL: 12   ĐG: 3.700.000 (đ/cái)

♦ Tủ lạnh TOSHIBA 110 lít SL: 14   ĐG: 6.900.000 (đ/cái)

 

3.3. Hóa đơn bán hàng.

1.Ngày 05/01/2015, hóa đơn bán hàng số BHĐ0107/01; ký hiệu BH0001 cho Công ty TNHH Tiến Đạt (VAT:

10%; chưa thu tiền)

♦ Tivi LG 21inches   SL: 05   ĐG: 3.100.000 (đ/cái)

♦ Tivi LG 29 inches   SL: 06   ĐG: 9.100.000 (đ/cái)

 1. Ngày 10/01/2015, hóa đơn bán hàng số BHĐ0107/02; ký hiệu BH0002 cho Công ty TNHH Trà Anh

(VAT:10%; chưa thu tiền)

♦ Điện thoại NOKIA N6 SL: 10   ĐG: 4.600.000 (đ/cái)

♦ Điện thoại NOKIA N7 SL: 06   ĐG: 6.100.000 (đ/cái)

♦ Điện thoại SAMSUNG E8 SL: 08   ĐG: 4.210.000 (đ/cái)

♦ Điện thoại SAMSUNG D9 SL: 05   ĐG: 9.190.000 (đ/cái)

13Bài tập thực hành LOTUS Phiên bản 3.5

 1. Ngày 15/01/07, hóa đơn bán hàng số BHĐ0107/03 (chưa thu tiền) ký hiệu BH0003 cho Công ty Cổ phần Hoa

Nam (Tỷ lệ CK 2% với mỗi mặt hàng; VAT:10%)

♦ Tủ lạnh TOSHIBA   60 lít   SL: 08   ĐG: 4.100.000 (đ/cái)

♦ Tủ lạnh TOSHIBA 110 lít   SL: 06   ĐG: 7.300.000 (đ/cái)

 1. Ngày 16/01, công ty TNHH Trà Anh trả lại hàng.

♦ Điện thoại NOKIA N6 SL: 02

♦ Điện thoại SAMSUNG D9 SL: 03

3.4. Kế toán tiền mặt, TGNH

 1. Ngày 02/01/2015 phiếu chi PC 0107/01 nộp tiền thuế GTGT tháng 12/05 Số tiền: 12.834.091 (đ)
 2. Ngày 10/01/2015 phiếu chi PC 0107/02 thanh toán tiền mua hàng cho Công ty TNHH Hồng Hà theo hóa đơn

ngày 03/01/2015 sau khi đã trừ đi số hàng trả lại. Số tiền: 102.872.000 (đ)

 1. Ngày 15/01/2015 phiếu chi PC 0107/03 thanh toán tiền mua hàng cho Công ty TNHH Tân Văn theo hóa đơn

ngày 08/01/2015. Số tiền: 267.548.820 (đ)

 1. Ngày 24/01/2015 phiếu chi PC 0107/04 thánh toán tiền điện tháng 12/06 Số tiền: 1.560.000 (đ) (chưa VAT)

(VAT: 10%). Hóa đơn số 01245, ký hiêu TD/2015, ngày 22/01/2015

 1. Ngày 30/01/2015 phiếu chi PC 0107/05 thanh toán tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu theo hóa đơn hàng nhập khẩu ngày 26/01/2015. Số tiền: 6.500.000 (đ)
 2. Ngày 09/01/2015 phiếu thu PT 0107/01 tiền bán hàng của Công ty TNHH Tiến Đạt theo hóa đơn bán hàng

ngày 05/01/2015. Số tiền: 77.110.000 (đ)

 1. Ngày 18/01/2015 phiếu thu PT0107/02 tiền bán hàng của Công ty TNHH Trà Anh theo hóa đơn bán hàng

ngày 10/01/2015. Số tiền: 138.006.000 (đ)

8 Ngày 21/01/2015 Giấy báo Có số BC0001 của Ngân hàng Nông nghiệp, Công ty Cổ phần Hoa Nam thanh toán

tiền hàng theo hóa đơn bán hàng ngày 15/01/2015 (Phí chuyển tiền Công ty ABC phải chịu là: 0,2%). Số tiền:

82.409.650 (đ) (đã trừ tiền phí)

 1. Ngày 31/01/2015 Giấy báo Nợ số BN0001 của Ngân hàng BIDV, trả tiền mua hàng cho Công ty FUJI theo hóa

đơn mua hàng ngày 28/01/2015. Số tiền: 50.000.000 (đ)

3.5 Tài sản cố định

Ngày 24/01/2015 mua mới một máy tính Intel của Công ty Trần Anh cho phòng kế toán (chưa thanh toán tiền)

theo hóa đơn số BHĐ0107/04. Số tiền: 10.000.000 (đ). VAT: 10%

Thời gian sử dụng 3 năm. Ngày bắt đầu sử dụng: 24/01/2015.

Hóa đơn GTGT BHĐ0107/04, ký hiệu AN/2015 ngày 24/01/2015

3.6 Kế toán tổng hợp

Ngày 28/01/2015 tính tiền lương của CNV tháng 01 số tiền: 10.000.000 (đ) Hướng dẫn sử dụng LOTUS Phiên bản 3.5

 1. YÊU CẦU:
 2. Tạo cơ sở dữ liệu cho Công ty theo những thông tin đã có.
 3. Khai báo danh mục đối tượng khách hàng, nhà cung cấp,vật tư hàng hóa.
 4. Nhập số dư ban đầu.
 5. Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên các phân hệ tháng 01/15.
 6. Các nghiệp vụ tự động.

5.1. Cập nhật giá xuất kho.

5.2. Khấu trừ thuế GTGT tháng 01.

5.3. Tính khấu hao TSCĐ tháng 01.

5.4. Kết chuyển lãi lỗ tháng 01/15.

 1. In các báo cáo tháng 01.

6.1. Bảng CĐTK.

6.2. Bảng CĐKT.

6.3. Báo cáo KQHĐKD.

6.4. Báo cáo LCTT (phương pháp trực tiếp).

 

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI PHÒNG KẾ TOÁN ẢO

Đứng riêng Posted on

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI PHÒNG KẾ TOÁN ẢO

(Dựa trên phòng kế toán thực tế của doanh nghiệp đang hoạt động)

 

 1. Thiết kế và lắp ghép đồ dùng văn phòng, thiết bị

–  Hệ thống máy tính  và 01 máy chủ

–  01 máy in được kết nối trong cùng mạng

–   Bàn ghế văn phòng làm việc

–  Tủ hồ sơ lưu chứng từ và báo cáo

–  Đồ dùng và văn phòng phẩm phục vụ công việc thực hành: dập ghim, kẹp giấy, giấy in, giấy photo,…..

 1. Hệ thống phần mềm kế toán  phục vụ công việc

Phần mềm kế toán Lotus đầy đủ các phần hành kế toán của doanh nghiệp. Phiên bản đang được triển khai cho các doanh nghiệp sử dụng. Cập nhật theo chế độ kế toán và luật hiện hành

1.      Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng 6. Kế toán tài sản và công cụ dụng cụ
2.      Kế toán mua hàng 7. Kế toán hàng tồn kho
3.      Kế toán bán hàng 8. Kế toán thuế
4.      Kế toán tổng hợp 9. Hệ thống báo cáo theo chuẩn mực của Bộ Tài Chính( Quyết định 48 và QĐ 15)
5.      Kế toán công nợ( phải thu, phải trả) 10. Quản lý hệ thống và hệ thống trợ giúp nghiệp vụ
 1. Nội dung công việc triển khai

Xây dựng hệ thống bài tập và tình huống kinh tế thực nghiệm cho mô hình phòng kế toán

–          Giới thiếu cơ bản về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giả định. Xây dựng và tổ chức phân công công việc kế toán.

–          Phân công nhiệm vụ sinh viên vào các vai kế toán

–          Hướng dẫn lập số liệu tài chính của phòng kế toán tài chính công việc được thực hiện trên các phần hành :

+ Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng;

+ Kế toán mua hàng

+ Kế toán bán hàng

+ Kế toán tổng hợp

+ Kế toán công nợ ( phải thu, phải trả)

+ Kế toán tài sản và công cụ dụng cụ

+ Kế toán hàng tồn kho

–          Hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh tình hình thực tế của doanh nghiệp

–          Thực hiện công việc khóa sổ kế toán cuối kỳ

–          Lên báo cáo sổ sách cuối kỳ kế toán

–          Lên báo cáo tài chính cuối kỳ

–          Thực hành lập báo cáo thuế theo yêu cầu trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế( phiên bản mới nhất)

–          Thực hành nộp báo cáo thuế trực tuyến sử dụng chữ ký số

 1. Thực tập công việc kế toán hàng ngày

Thực hành viết chứng từ

–          Phiếu thu; Phiếu chi;

–          Đề nghị tạm ứng; Giấy đi đường;

–          Đề nghị thanh toán; Giấy giới thiệu;

–          Chứng từ ngân hàng; Séc; Ủy nhiệm chi;

–          Phiếu nhập; Phiếu xuất;

–          Thẻ kho; Biên bản kiểm kê kho;

–          Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định;

–          Biên bản thanh lý tài sản cố định;

–          Hợp đồng lao động; Bảng chấm công;

–          Bảng thanh toán lương; BHXH; BHYT;

–          Bảng tính giá thành sản phẩm;

–          Hóa đơn GTGT (mua vào, bán ra);

–          Hợp đồng kinh tế; biên bản nghiệm thu, bàn giao;

Thực hành viết sổ sách

–          Sổ nhật ký (Nhật ký chung)

–          Sổ cái (các tài khoản)

–          Sổ quỹ tiền mặt tiền gửi

–          Sổ chi tiết công nợ

–          Bảng tổng hợp đối tượng công nợ

–          Sổ chi tiết hàng tồn kho

–          Bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho

–          Sổ chi tiết tài sản cố định

–          Bảng tổng hợp tài sản cố định

–          Sổ chi tiết CCDC, phân bổ

–          Bảng tổng hợp CCDC, phân bổ

–          Bảng tổng hợp doanh thu bán hàng

      –    Bảng cân đối tài khoản

–          Bảng cân đối kế toán

–          Kết quả hoạt động kinh doanh

–          Lưu chuyển tiền tệ

–          Thuyết minh báo cáo tài chính

–          Báo cáo thuế GTGT

–          Tờ khai tạm tính thuế TNDN

–          Báo cáo quyết toán thuế TNDN

–          Tờ khai thuế môn bài

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM LOTUS VINA

Đ/c: Số 168. phố Đại Từ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
ĐT: 046 2884586

DĐ : 0989 228 108
Email: ketoanlotus@gmail.com.
Web: http://phanmemketoanlotus.com

 

Quy trình triển khai phòng kế toán ảo

Đứng riêng Posted on

Quy trình triển khai phòng kế toán ảo

Phục vụ công tác kế toán

Nội dung thực hiện

 • Phòng mô phỏng kế toán doanh nghiệp được chia làm 4 khu vực; mỗi khu vực gồm 6 bộ bàn ghế làm việc với 6 máy tính; một bộ bàn ghế họp (1 bàn & 6 ghế)
 • Mỗi nhóm sinh viên thực hành gồm từ 6 đến 10 sinh viên
 • Mỗi ca thực hành sẽ có 4 nhóm
 • Mỗi nhóm sẽ được tổ chức dưới dạng 1 công ty ảo, cùng làm việc trong 1 phòng kế toán có 6 người gồm 1 kế toán trưởng và 5 kế toán viên. Như vậy sẽ có 4 công ty trong 1 ca học.

Hình thức thực hiện

Các giao dịch kinh tế thực hiện trong 4 công ty này được thể hiện dưới 2 hình thức:

 • Với đối tượng là SV năm thứ 3: Mỗi công ty sử dụng một bộ chứng từ thật của doanh nghiệp TM & DV trong thời gian 3 tháng (1 quý) với khoảng 100 nghiệp vụ kinh tế phát sinh để tiến hành giao dịch:

Tổ chức phân loại và sắp xếp chứng từ theo trình tự thời gian.

Tổ chức ghi nhận và xử lý nghiệp vụ phát sinh trên các phần mềm hỗ trợ như phần mềm kế toán, phần mềm thuế, Excel…

 • Với đối tượng là SV năm thứ 4 (năm cuối):

4 công ty này sẽ thực hiện giao dịch qua lại với nhau với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh là các tình huống được GV giảng dạy đưa ra (trong bộ ngân hàng tình huống của Khoa) được thực hiện trong 3 tháng (1 quý). Ngoài ra, sẽ có 2 nhân viên là 2 kế toán ngân hàng đại diện cho vai trò của 2 ngân hàng thương mại tham gia vào các giao dịch kinh tế của 4 công ty ảo.

Cách thức phân vai

Các vai trò được phân công có thể thực hiện như:

 • Kế toán công nợ, kế toán thanh toán (kế toán tiền), kế toán kho, kế toán thuế, kế toán tổng hợp và kế toán trưởng…
 • Kế toán mua hàng, kế toán bán hàng, kế toán thanh toán (kế toán tiền), kế toán kho, kế toán thuế, kế toán tổng hợp và kế toán trưởng…
 • Kế toán ngân hàng…
 • Các vai trò này sẽ được luân phiên giữa các nhân viên nhằm giúp mỗi nhân viên sẽ có cơ hội đảm nhận qua nhiều chức năng khác nhau của kế toán phần hành…

Sản phẩm đầu ra

Kết quả đầu ra của các công ty sẽ phải in ra được 1 bộ báo cáo đầy đủ của 3 tháng bao gồm:

 • Các chứng từ và biểu mẫu kế toán: phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, phiếu mua dịch vụ, phiếu bán dịch vụ, chứng từ nhật ký, hoá đơn GTGT, bảng khấu hao TSCĐ, bảng lương…
 • Các sổ sách kế toán:

Tiền: sổ quỹ, sổ tiền gởi ngân hàng, sổ nhật ký thu – chi.

Phải trả: bảng kê mua hàng, sổ nhật ký mua hàng, sổ chi tiết nhà cung cấp.

Phải thu: bảng kê bán hàng, sổ nhật ký bán hàng, sổ chi tiết khách hàng.

Kho: thẻ kho, sổ nhật ký hàng tồn kho, sổ chi tiết hàng tồn kho, bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn.

Kế toán tổng hợp: sổ nhật ký chung, sổ cái tài khoản, bảng cân đối công nợ, bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh BCTC.

 • Báo cáo thuế:

Tờ khai thuế môn bài

Tờ khai thuế GTGT đầu vào, đầu ra hàng tháng

Tờ khai thuế TNCN

Tờ khai thuế TNDN tạm tính

Báo cáo quyết toán thuế

 • Yêu cầu đối với bộ báo cáo in ra phải được kiểm chứng về tính chính xác và có đủ chữ ký của những người liên quan, có dấu mộc đóng vào.
 • Tổ chức sắp xếp, lưu trữ các chứng từ, sổ sách và báo cáo kế toán một cách khoa học, hợp lý và có tính thẩm mỹ.

Phục vụ công tác kiểm toán:

Công tác kiểm toán được tiến hành dựa trên bộ chứng từ và báo cáo kế toán đã hoàn thành của các công ty dưới các dạng như:

 • Kiểm toán việc lập báo cáo tài chính
 • Kiểm toán báo cáo thuế
 • Tư vấn hoàn thiện các quy trình xử lý nghiệp vụ kế toán

Phục vụ cho tổ chức hệ thống thông tin kế toán:

 • Tổ chức thu thập, ghi nhận, xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin cho người sử dụng
 • Tổ chức thiết kế các chu trình kế toán và thiết lập hệ thống kiểm soát cho các chu trình này
 • Tổ chức thiết kế bảng dữ liệu và các biểu mẫu báo cáo để phục vụ cho việc cung cấp thông tin
 • Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong môi trường tin học
 • Tiêu chí đánh giá, lựa chọn phần mềm kế toán

MỤC TIÊU HƯỚNG TỚI:

 • Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ cho nghề nghiệp như phần mềm kế toán, phần mềm khai báo thuế, phần mềm Excel, Access…
 • Hòa nhập nhanh với môi trường làm việc thực tế của doanh nghiệp
 • Tự tin, bản lĩnh trong phỏng vấn tuyển dụng và trong công việc thực tế
 • Hoà nhập nhanh với các đồng nghiệp ngoài xã hội
 • Có đủ kỹ năng và kiến thức nền tảng để làm việc được ngay
 • Đáp ứng phần lớn các yêu cầu của nhà tuyển dụng

Giới thiệu phòng mô phỏng phòng kế toán doanh nghiệp

Đứng riêng Posted on Updated on

GIỚI THIỆU PHÒNG MÔ PHỎNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC:

 • Phục vụ giảng dạy các môn chuyên ngành kế toán – kiểm toán theo hướng tiếp cận thực tế, mang tính chuyên nghiệp ngày càng cao
 • Tập trung nhiều vào thực hành chuyên môn; tăng thực hành, giảm lý thuyết
 • Tạo môi trường làm việc giống phòng kế toán được tổ chức tại các doanh nghiệp
 • Tạo cơ hội cho sinh viên trau dồi kiến thức đã học qua việc đóng vai giải quyết các công việc cụ thể
 • Là nơi trao đổi thông tin, kinh nghiệm làm việc giữa giảng viên, sinh viên và các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán
 • Là nơi hỗ trợ cập nhật các văn bản pháp quy về pháp luật, thuế, kế toán và kiểm toán phục vụ cho nâng cao kiến thức và khả năng làm việc
 • Thực hành sử dụng ngày càng thành thạo các công cụ hỗ trợ cho nghề nghiệp trên các phần mềm máy tính

 

CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ:

 • Bàn ghế làm việc: 24 bộ
 • Bàn ghế họp: 4 bàn ovan & 24 ghế
 • Bàn ghế tiếp tân: 2 bộ
 • Tủ đựng đồ dùng cá nhân: 24 cái
 • Tủ đựng hồ sơ, tài liệu: 8 tủ đứng đựng hồ sơ, tài liệu; 8 tủ nhỏ đựng vật dụng khác
 • Máy lạnh: 3 cái
 • Máy tính: 24 máy trạm (máy tính làm việc); 1 máy chủ (máy tính chứa dữ liệu, tài nguyên dùng chung, tài liệu tra cứu)
 • Máy in: 1 cái
 • Máy Photo: 1 cái
 • Máy chiếu: 2 cái & 2 màn chiếu điện
 • Ampli: 1 cái; loa: 2 cái
 • Micro không dây: 1 cái

VẬT LIỆU PHỤC VỤ MÔ PHỎNG:

 • Giấy photo & in
 • Đồ bấm lỗ
 • Kim kẹp
 • Đồ bấm kim
 • Hồ dán
 • Mộc
 • Kéo
 • Bút xoá, bút dạ quang

PHẦN MỀM HỖ TRỢ:

 • Phần mềm kế toán
 • Phần hỗ trợ kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN
 • Phần mềm Microsoft Office 2010: Excel, Word, PowerPoint
 • Kết nối internet