Kế toán bán hàng

HƯỚNG DẪN CÁCH NHẬP HÓA ĐƠN BÁN HÀNG TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN LOTUS VINA

Posted on Updated on

Hóa đơn bán hàng thông thường là một chứng từ thương mại được phát hành bởi người bán và chỉ có tính nội bộ

  • Cách thêm hóa đơn  -Vào phát sinh\hóa đơn bán hàng,vào thêm phiếu mới
  • Nhập chi tiết hóa đơn

+ Chọn mã loại xuất:gạch chéo (/) và nhấn phím enter.Khi đó danh mục dạng nhập xuất sẽ hiển thị lên,chọn một trong những danh mục nhập xuất đó

Nếu là trả tiền ngay

Nợ TK 111

Có TK 511

+Nhập đầy đủ mục trên chi tiết hóa đơn:mã hàng xuất,số lượng,đơn giá

  • Nhập chi tiết giá vốn

Nợ TK 632

Có TK 152,155

– Để tính được giá vốn hàng xuất quay trở về cuối kỳ để tính giá vốn.Lưu ý:tính giá vốn hàng xuất trên phần mềm kế toán Lotus chỉ tính theo công thức trung bình tháng

hoadon

Người thực hiện

Nguyễn Thị Hằng