HƯỚNG DẪN CÁCH NHẬP HÓA ĐƠN BÁN HÀNG TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN LOTUS VINA

Hóa đơn bán hàng thông thường là một chứng từ thương mại được phát hành bởi người bán và chỉ có tính nội bộ Cách thêm hóa đơn  -Vào phát sinh\hóa đơn bán hàng,vào thêm phiếu mới Nhập chi tiết hóa đơn + Chọn mã loại xuất:gạch chéo (/) và nhấn phím enter.Khi đó danhĐọc tiếp “HƯỚNG DẪN CÁCH NHẬP HÓA ĐƠN BÁN HÀNG TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN LOTUS VINA”