So sánh nội dung của Chế độ kế toán HTX và Chế độ kế toán DNNVV

So sánh nội dung của Chế độ kế toán HTX và Chế độ kế toán DNNVV Dựa theo cấu trúc nội dung của văn bản đã ban hành, có thể chỉ rõ một số điểm khác biệt như sau: – Thứ nhất, Về hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán Có thể dễĐọc tiếp “So sánh nội dung của Chế độ kế toán HTX và Chế độ kế toán DNNVV”

Hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán HTX 24 2017

Thông tư 24/2017/TT-BTC (TT 24)  bao gồm 3 chương, 9 điều, 4 phụ lục với phạm vi là hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính (BCTC) của các HTX; không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của HTX đối với ngân sách NhàĐọc tiếp “Hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán HTX 24 2017”

Chức năng và nhiệm vụ kế toán trong hợp tác xã

Chức năng và nhiệm vụ kế toán trong hợp tác xã – Thực hiện tốt công tác Tài chính – Kế toán là công việc rất quan trọng đối với các tổ chức làm kinh tế nói chung và hợp tác xã (HTX) nói riêng. Nó không chỉ giúp cho Hội đồng quản trị, GiámĐọc tiếp “Chức năng và nhiệm vụ kế toán trong hợp tác xã”

Thông tư 24 hướng dẫn kếtoán hợp tác xã

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——— Số: 24/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2010   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP VÀ NGHỀ MUỐI – CănĐọc tiếp “Thông tư 24 hướng dẫn kếtoán hợp tác xã”

Hệ thống tài khoản kế toán HTX

  DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN   STT SỐ HIỆU TK TÊN TÀI KHOẢN GHI CHÚ Cấp 1 Cấp 2, cấp 3 1 2 3 4 5       LOẠI TK 1 TÀI SẢN NGẮN HẠN   1 111   Tiền mặt       1111 Tiền Việt Nam    Đọc tiếp “Hệ thống tài khoản kế toán HTX”