Phần mềm kế toán

Hướng dẫn Thoát khỏi phần mềm kế toán khi xuất hiện màn hình trắng

Posted on Updated on

Hướng dẫn gõ chữ tiếng việt trên phần mềm kế toán Lotus HTX

Posted on Updated on

Hướng dẫn gõ chữ tiếng việt trên phần mềm kế toán Lotus HTX

Để gõ chữ tiếng việt trên phần mềm kế toán HTX Lotus ta làm như sau:

  1. Cài đặt ( giả định) đã có phần mềm gõ chữ tiếng Việt UNIKEYphan_mem_unikey1
  2. Mở phần mềm gõ chữ tiếng việt
  3.  phan_mem_unikey
  4. Nhấn vào ô bảng mã chọn dòng TCVN3(ABC)
  5. chon_bang_ma_tcvn3(ABC)
  6. Tiếp theo nhấn vào nút đóng
  7. Lưu ý biểu tượng phải hiện chữ (V). nếu là chữ E thì nhấn trái để chuyển thành chữ V

Không lưu được phiếu nhập kho và xuất kho trên phần mềm kế toán

Posted on

– Trường hợp 1 :Khi nhập phiếu nhập kho và xuất kho của 1 đơn vị lưu lại phần mềm báo chưa vào mã khoản mục hay sản phẩm

+ Vào danh mục hệ thống tài khoản tìm đến tài khoản liên quan đến phiếu nhập kho và xuất kho

+ Sửa tài khoản đó kiểm tra xem tài khoản chi tiết SP/CT có theo dõi không,sửa lại từ C thành chữ K( có nghĩa không theo dõi SP/CT)

+Kiểm tra tiếp tài khoản đó có theo dõi khoản mục hay không,nếu có theo dõi theo khoản mục thì sửa từ C thành K(có nghĩa không theo dõi khoản mục)

sua_he_thong_tai_khoan

Trường hợp 2 : Không lưu được phiếu đó có thể do chưa vào mã nhập xuất

Người thực hiện

Nguyễn Thị Hằng

H­ướng dẫn cách thêm danh mục đối tượng trên phần mềm kế toán Lotus Vina

Posted on Updated on

Danh mục đối tượng (hay còn gọi danh mục khách hàng) dùng để khai báo và lưu thông tin về các đối tượng mà mình theo dõi công nợ chi tiết như:  người mua, nhà cung cấp, nhân viên…

Muốn thêm danh sách đối tượng ta làm như sau:

Vào Hệ Thống chọn mục 3/Danh mục đối tượng sẽ xuất hiện như bảng bên dưới:

danh_muc_doi_tuong

Muốn thêm đối tượng mới ấn “Thêm” trên thanh menu sẽ hiện ra bảng thêm đối tượng  như hình bên dưới

nut_cong_cu_tren_doi_tuong

doituong

Mã đối tượng: viết tắt tên đối tượng cần đặt (vd: NVA)

Tên đối tượng: viết tên đối tượng đó ra (Nguyễn Văn A)

Địa chỉ: đối tượng đó ở đâu viết vào Số điện thoại: có thì nhập không thì thôi

Mã số thuế: có thì nhập không thì thôi

Mã nhóm đt: có theo dõi thì dùng phím “/” chọn, không theo dõi thì để nguyên mã đã nhập trên phần mềm. Sau đó ấn chữ “Lưu” kết thúc quá trình thêm một đối tượng.

Cách tạo năm làm việc mới và chuyển số dư sang năm sau.

Posted on Updated on

Cách tạo năm làm việc mới và chuyển số dư sang năm sau.

– Cách tạo năm làm việc mới

Vào Hệ Thống chọn mục 7/Tạo năm làm việc mới sẽ xuất hiện bảng” Có chắc chắn tạo năm làm việc mới không” . Ấn “Yes” để tạo năm .

1111

– Chuyển số dư:

Vào mục Hệ Thống chọn mục 8/Chuyển số dư sang năm sau.

Tích hết 4 ô trong bảng chuyển số dư sang năm sau, sau đó ấn thực hiện như hình bên dưới. Như vậy là quá trình chuyển số dư đã xong.

2222222

Tạo năm làm việc trên phần mềm kế toán chỉ có thể tạo năm tiến. Còn việc tạo lùi lại 01 năm thì không thực hiện được. Để làm điều này bạn cần liên hệ với nhà cung cấp phần mềm kế toán Lotus Vina

QUẢN LÍ NGƯỜI DÙNG VÀ PHÂN QUYỀN TRONG LOTUS

Posted on Updated on

QUẢN LÍ NGƯỜI DÙNG VÀ PHÂN QUYỀN TRONG LOTUS

Để thêm mới người dùng cũng như người quản trị trong lotus, phân quyền chức năng , ta làm như sau : tại giao diện chính của chương trình : vào hệ thống chọn mục 3

anh1

Tại đây , để thêm mới tài khoản người dùng ta nhấn F2 hoặc kick đúp :

anh2

  1. Tên NSD : là tên tài khoản đăng nhập vào phần mềm kế toán LOTUS.
  2. Tên đầy đủ : là tên người sử dụng ứng với tài khoản đăng nhập đó. Chú ý : nếu muốn gõ tên tiếng Việt thi chọn chế độ gõ của unikey là TCVN3.
  3. Chương trình mặc định là số 0 tức người sử dụng, nếu muốn đặt tài khoản đó là người quản trị thì ta đặt số 1 .

LOTUS  : tài khoản người quản trị mặc định của chương trình .

DONG1 : tài khoản người sử dụng mặc định của chương trình.

anh3

Rồi nhấn thực hiện là ta đã tạo xong 1 tài khoản người sử dụng ( người quản trị) .

anh4

Tiếp theo thêm mật khẩu cho tài khoản vừa tạo :

anh5

anh6

Vi tài khoản vừa tạo nên mật khẩu cũ ta bỏ trắng, gõ mật khẩu vào 2 ô cuối rồi nhấn thực hiện ..

Nếu tài khoản đã có mật khẩu rồi thi ta cần gõ mật khẩu đó vào ô mật khẩu cũ.

Và đây là giao diện quản lí người dùng khi ta đăng nhập với tài khoản TEST ( người sử dụng )

anh7

Tài khoản này chỉ có chức năng đổi mật khẩu

Mọi chức năng còn lại ở đây chỉ được thay đổi bởi tài khoản người quản trị . ( mặc định LOTUS )

Để sửa tài khoản,ta nhấn F3

anh8

Xóa tài khoản nhấn F8

anh9

Để phân quyền, giới hạn các chức năng cho tài khoản người sử dụng ta đăng nhập với tài khoản người quản trị rồi làm như sau :

anh10

Ở đây ta phân quyền tài khoản TEST

anh11

Tích chữ “ X” tức là cấm sử dụng chức năng

Như trong hình ta cấm sử dụng tai khoan Test chức năng “ Danh mục đối tượng “ : cấm sửa, xóa, thêm mới ở mục này rồi nhấn “ THỰC HIỆN “ . Tương tự với các chức năng, danh mục  khác .

Cách lựa chọn năm tài chính để nhập dữ liệu của các năm khác nhau trong cùng một thời điểm.

Posted on Updated on

Cách lựa chọn năm tài chính để nhập dữ liệu của các năm khác nhau trong cùng một thời điểm.

Muốn nhập dữ liệu của các năm tài chính khác nhau trong cùng một thời điểm trên phần mềm.

Vào “Hệ Thống”chọn mục “Lựa chọn năm tài chính” sẽ xuất hiện bảng như bên dưới.Untitled

Sau đó kích chuột vào  ô như hình dưới để chọn năm tài chính cần làm (kích chuột chọn năm không tự nhập năm). Không xóa năm đi mà phải nhấn để lựa chọn

Untitled

Chọn năm làm việc muốn nhập dữ liệu sau đó ấn chữ “Quay Ra”. Thực hiện như vậy bạn có thể nhập dữ liệu giữa các năm tài chính khác nhau trên cùng một phần mềm kế toán