Quản lý hệ thống phần mềm kế toán

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỔI CHỦ NHIỆM THÀNH GIÁM ĐỐC TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN LOTUS VINA

Posted on Updated on

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỔI CHỦ NHIỆM THÀNH GIÁM ĐỐC TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN LOTUS VINA

-Theo quy định mới về chế độ và cách quản lý của khối hợp tác xã ,hầu như các đơn vị hợp tác xã đều thay đổi chức danh chủ nhiệm HTX thành giám đốc HTX

– Cách thay đổi như sau:

Khai_bao_chung_tu_ke_Toan

+ Để thay đổi trên các phiếu chứng từ ta vào hệ thống\khai báo chứng từ.tìm đến cột Rptgiamdoc nếu là chủ nhiệm sửa hết thành giám đốc

+ Để thay đổi trên tất cả các sổ sách báo cáo ta vào từng sổ sách đó sau đó nhấn f3 trên bàn phím,tìm tới mục chủ nhiệm HTX sửa thành giám đốc HTX

Giam_doc_va_chu_nhiem

-Sau đó xem in số liệu trên tất cả các phiếu và các sổ sách KT bình thường

Người thực hiện

Nguyễn Thị Hằng