HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỔI CHỦ NHIỆM THÀNH GIÁM ĐỐC TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN LOTUS VINA

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỔI CHỦ NHIỆM THÀNH GIÁM ĐỐC TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN LOTUS VINA -Theo quy định mới về chế độ và cách quản lý của khối hợp tác xã ,hầu như các đơn vị hợp tác xã đều thay đổi chức danh chủ nhiệm HTX thành giám đốc HTX – Cách thayĐọc tiếp “HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỔI CHỦ NHIỆM THÀNH GIÁM ĐỐC TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN LOTUS VINA”