HƯỚNG DẪN CÁCH XEM VÀ IN BÁO CÁO TỔNG HỢP NHẬP XUẤT TỒN TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN LOTUS VINA

Quy trình quản lý kho được xây dựng để đáp ứng nhu cầu quản lý tối ưu hóa việc lưu kho,chống sai sót,thất thoát trong quá trình nhập xuất kho Đảm bảo tính chuyên nghiệp,thống nhất giữa các bộ phận trong cùng 1 đơn vị Bước­ 1:Vào sổ sách kế toán\báo cáo vật tư,hàng hóaĐọc tiếp “HƯỚNG DẪN CÁCH XEM VÀ IN BÁO CÁO TỔNG HỢP NHẬP XUẤT TỒN TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN LOTUS VINA”

HƯỚNG DẪN CÁCH XEM VÀ IN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN LOTUS VINA

– Báo cáo Kết quả Kinh doanh hay còn gọi là báo cáo lãi lỗ phản ánh số doanh thu của một đơn vị hoạt động kinh doanh trong cả 1 kỳ sản xuất và có bao nhiêu chi phí phát sinh từ tiền lương, các khoản thuế, chi phí hoạt động  .. Khoản chênhĐọc tiếp “HƯỚNG DẪN CÁCH XEM VÀ IN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN LOTUS VINA”

Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Nguồn số liệu lập Bảng cân đối kế toán : Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết , căn vào Bảng cân đối kế toán năm trước Phương pháp lập Bảng cân đối kếĐọc tiếp “Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh”