Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương

Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương   Câu hỏi: Con rất thích câu “lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương” mà Thầy Làng Mai thường dạy. Tuy nhiên khi thực tập con lại thấy càng hiểu nhiều bao nhiêu thì lại càng khó để thương bấy nhiêu, bởi vì mình hay vướngĐọc tiếp “Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương”