mô phỏng kế toán

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI PHÒNG KẾ TOÁN ẢO

Đứng riêng Posted on

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI PHÒNG KẾ TOÁN ẢO

(Dựa trên phòng kế toán thực tế của doanh nghiệp đang hoạt động)

 

 1. Thiết kế và lắp ghép đồ dùng văn phòng, thiết bị

–  Hệ thống máy tính  và 01 máy chủ

–  01 máy in được kết nối trong cùng mạng

–   Bàn ghế văn phòng làm việc

–  Tủ hồ sơ lưu chứng từ và báo cáo

–  Đồ dùng và văn phòng phẩm phục vụ công việc thực hành: dập ghim, kẹp giấy, giấy in, giấy photo,…..

 1. Hệ thống phần mềm kế toán  phục vụ công việc

Phần mềm kế toán Lotus đầy đủ các phần hành kế toán của doanh nghiệp. Phiên bản đang được triển khai cho các doanh nghiệp sử dụng. Cập nhật theo chế độ kế toán và luật hiện hành

1.      Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng 6. Kế toán tài sản và công cụ dụng cụ
2.      Kế toán mua hàng 7. Kế toán hàng tồn kho
3.      Kế toán bán hàng 8. Kế toán thuế
4.      Kế toán tổng hợp 9. Hệ thống báo cáo theo chuẩn mực của Bộ Tài Chính( Quyết định 48 và QĐ 15)
5.      Kế toán công nợ( phải thu, phải trả) 10. Quản lý hệ thống và hệ thống trợ giúp nghiệp vụ
 1. Nội dung công việc triển khai

Xây dựng hệ thống bài tập và tình huống kinh tế thực nghiệm cho mô hình phòng kế toán

–          Giới thiếu cơ bản về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giả định. Xây dựng và tổ chức phân công công việc kế toán.

–          Phân công nhiệm vụ sinh viên vào các vai kế toán

–          Hướng dẫn lập số liệu tài chính của phòng kế toán tài chính công việc được thực hiện trên các phần hành :

+ Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng;

+ Kế toán mua hàng

+ Kế toán bán hàng

+ Kế toán tổng hợp

+ Kế toán công nợ ( phải thu, phải trả)

+ Kế toán tài sản và công cụ dụng cụ

+ Kế toán hàng tồn kho

–          Hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh tình hình thực tế của doanh nghiệp

–          Thực hiện công việc khóa sổ kế toán cuối kỳ

–          Lên báo cáo sổ sách cuối kỳ kế toán

–          Lên báo cáo tài chính cuối kỳ

–          Thực hành lập báo cáo thuế theo yêu cầu trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế( phiên bản mới nhất)

–          Thực hành nộp báo cáo thuế trực tuyến sử dụng chữ ký số

 1. Thực tập công việc kế toán hàng ngày

Thực hành viết chứng từ

–          Phiếu thu; Phiếu chi;

–          Đề nghị tạm ứng; Giấy đi đường;

–          Đề nghị thanh toán; Giấy giới thiệu;

–          Chứng từ ngân hàng; Séc; Ủy nhiệm chi;

–          Phiếu nhập; Phiếu xuất;

–          Thẻ kho; Biên bản kiểm kê kho;

–          Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định;

–          Biên bản thanh lý tài sản cố định;

–          Hợp đồng lao động; Bảng chấm công;

–          Bảng thanh toán lương; BHXH; BHYT;

–          Bảng tính giá thành sản phẩm;

–          Hóa đơn GTGT (mua vào, bán ra);

–          Hợp đồng kinh tế; biên bản nghiệm thu, bàn giao;

Thực hành viết sổ sách

–          Sổ nhật ký (Nhật ký chung)

–          Sổ cái (các tài khoản)

–          Sổ quỹ tiền mặt tiền gửi

–          Sổ chi tiết công nợ

–          Bảng tổng hợp đối tượng công nợ

–          Sổ chi tiết hàng tồn kho

–          Bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho

–          Sổ chi tiết tài sản cố định

–          Bảng tổng hợp tài sản cố định

–          Sổ chi tiết CCDC, phân bổ

–          Bảng tổng hợp CCDC, phân bổ

–          Bảng tổng hợp doanh thu bán hàng

      –    Bảng cân đối tài khoản

–          Bảng cân đối kế toán

–          Kết quả hoạt động kinh doanh

–          Lưu chuyển tiền tệ

–          Thuyết minh báo cáo tài chính

–          Báo cáo thuế GTGT

–          Tờ khai tạm tính thuế TNDN

–          Báo cáo quyết toán thuế TNDN

–          Tờ khai thuế môn bài

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM LOTUS VINA

Đ/c: Số 168. phố Đại Từ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
ĐT: 046 2884586

DĐ : 0989 228 108
Email: ketoanlotus@gmail.com.
Web: http://phanmemketoanlotus.com

 
Advertisements

Quy trình triển khai phòng kế toán ảo

Đứng riêng Posted on

Quy trình triển khai phòng kế toán ảo

Phục vụ công tác kế toán

Nội dung thực hiện

 • Phòng mô phỏng kế toán doanh nghiệp được chia làm 4 khu vực; mỗi khu vực gồm 6 bộ bàn ghế làm việc với 6 máy tính; một bộ bàn ghế họp (1 bàn & 6 ghế)
 • Mỗi nhóm sinh viên thực hành gồm từ 6 đến 10 sinh viên
 • Mỗi ca thực hành sẽ có 4 nhóm
 • Mỗi nhóm sẽ được tổ chức dưới dạng 1 công ty ảo, cùng làm việc trong 1 phòng kế toán có 6 người gồm 1 kế toán trưởng và 5 kế toán viên. Như vậy sẽ có 4 công ty trong 1 ca học.

Hình thức thực hiện

Các giao dịch kinh tế thực hiện trong 4 công ty này được thể hiện dưới 2 hình thức:

 • Với đối tượng là SV năm thứ 3: Mỗi công ty sử dụng một bộ chứng từ thật của doanh nghiệp TM & DV trong thời gian 3 tháng (1 quý) với khoảng 100 nghiệp vụ kinh tế phát sinh để tiến hành giao dịch:

Tổ chức phân loại và sắp xếp chứng từ theo trình tự thời gian.

Tổ chức ghi nhận và xử lý nghiệp vụ phát sinh trên các phần mềm hỗ trợ như phần mềm kế toán, phần mềm thuế, Excel…

 • Với đối tượng là SV năm thứ 4 (năm cuối):

4 công ty này sẽ thực hiện giao dịch qua lại với nhau với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh là các tình huống được GV giảng dạy đưa ra (trong bộ ngân hàng tình huống của Khoa) được thực hiện trong 3 tháng (1 quý). Ngoài ra, sẽ có 2 nhân viên là 2 kế toán ngân hàng đại diện cho vai trò của 2 ngân hàng thương mại tham gia vào các giao dịch kinh tế của 4 công ty ảo.

Cách thức phân vai

Các vai trò được phân công có thể thực hiện như:

 • Kế toán công nợ, kế toán thanh toán (kế toán tiền), kế toán kho, kế toán thuế, kế toán tổng hợp và kế toán trưởng…
 • Kế toán mua hàng, kế toán bán hàng, kế toán thanh toán (kế toán tiền), kế toán kho, kế toán thuế, kế toán tổng hợp và kế toán trưởng…
 • Kế toán ngân hàng…
 • Các vai trò này sẽ được luân phiên giữa các nhân viên nhằm giúp mỗi nhân viên sẽ có cơ hội đảm nhận qua nhiều chức năng khác nhau của kế toán phần hành…

Sản phẩm đầu ra

Kết quả đầu ra của các công ty sẽ phải in ra được 1 bộ báo cáo đầy đủ của 3 tháng bao gồm:

 • Các chứng từ và biểu mẫu kế toán: phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, phiếu mua dịch vụ, phiếu bán dịch vụ, chứng từ nhật ký, hoá đơn GTGT, bảng khấu hao TSCĐ, bảng lương…
 • Các sổ sách kế toán:

Tiền: sổ quỹ, sổ tiền gởi ngân hàng, sổ nhật ký thu – chi.

Phải trả: bảng kê mua hàng, sổ nhật ký mua hàng, sổ chi tiết nhà cung cấp.

Phải thu: bảng kê bán hàng, sổ nhật ký bán hàng, sổ chi tiết khách hàng.

Kho: thẻ kho, sổ nhật ký hàng tồn kho, sổ chi tiết hàng tồn kho, bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn.

Kế toán tổng hợp: sổ nhật ký chung, sổ cái tài khoản, bảng cân đối công nợ, bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh BCTC.

 • Báo cáo thuế:

Tờ khai thuế môn bài

Tờ khai thuế GTGT đầu vào, đầu ra hàng tháng

Tờ khai thuế TNCN

Tờ khai thuế TNDN tạm tính

Báo cáo quyết toán thuế

 • Yêu cầu đối với bộ báo cáo in ra phải được kiểm chứng về tính chính xác và có đủ chữ ký của những người liên quan, có dấu mộc đóng vào.
 • Tổ chức sắp xếp, lưu trữ các chứng từ, sổ sách và báo cáo kế toán một cách khoa học, hợp lý và có tính thẩm mỹ.

Phục vụ công tác kiểm toán:

Công tác kiểm toán được tiến hành dựa trên bộ chứng từ và báo cáo kế toán đã hoàn thành của các công ty dưới các dạng như:

 • Kiểm toán việc lập báo cáo tài chính
 • Kiểm toán báo cáo thuế
 • Tư vấn hoàn thiện các quy trình xử lý nghiệp vụ kế toán

Phục vụ cho tổ chức hệ thống thông tin kế toán:

 • Tổ chức thu thập, ghi nhận, xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin cho người sử dụng
 • Tổ chức thiết kế các chu trình kế toán và thiết lập hệ thống kiểm soát cho các chu trình này
 • Tổ chức thiết kế bảng dữ liệu và các biểu mẫu báo cáo để phục vụ cho việc cung cấp thông tin
 • Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong môi trường tin học
 • Tiêu chí đánh giá, lựa chọn phần mềm kế toán

MỤC TIÊU HƯỚNG TỚI:

 • Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ cho nghề nghiệp như phần mềm kế toán, phần mềm khai báo thuế, phần mềm Excel, Access…
 • Hòa nhập nhanh với môi trường làm việc thực tế của doanh nghiệp
 • Tự tin, bản lĩnh trong phỏng vấn tuyển dụng và trong công việc thực tế
 • Hoà nhập nhanh với các đồng nghiệp ngoài xã hội
 • Có đủ kỹ năng và kiến thức nền tảng để làm việc được ngay
 • Đáp ứng phần lớn các yêu cầu của nhà tuyển dụng

Giới thiệu phòng mô phỏng phòng kế toán doanh nghiệp

Đứng riêng Posted on Updated on

GIỚI THIỆU PHÒNG MÔ PHỎNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC:

 • Phục vụ giảng dạy các môn chuyên ngành kế toán – kiểm toán theo hướng tiếp cận thực tế, mang tính chuyên nghiệp ngày càng cao
 • Tập trung nhiều vào thực hành chuyên môn; tăng thực hành, giảm lý thuyết
 • Tạo môi trường làm việc giống phòng kế toán được tổ chức tại các doanh nghiệp
 • Tạo cơ hội cho sinh viên trau dồi kiến thức đã học qua việc đóng vai giải quyết các công việc cụ thể
 • Là nơi trao đổi thông tin, kinh nghiệm làm việc giữa giảng viên, sinh viên và các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán
 • Là nơi hỗ trợ cập nhật các văn bản pháp quy về pháp luật, thuế, kế toán và kiểm toán phục vụ cho nâng cao kiến thức và khả năng làm việc
 • Thực hành sử dụng ngày càng thành thạo các công cụ hỗ trợ cho nghề nghiệp trên các phần mềm máy tính

 

CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ:

 • Bàn ghế làm việc: 24 bộ
 • Bàn ghế họp: 4 bàn ovan & 24 ghế
 • Bàn ghế tiếp tân: 2 bộ
 • Tủ đựng đồ dùng cá nhân: 24 cái
 • Tủ đựng hồ sơ, tài liệu: 8 tủ đứng đựng hồ sơ, tài liệu; 8 tủ nhỏ đựng vật dụng khác
 • Máy lạnh: 3 cái
 • Máy tính: 24 máy trạm (máy tính làm việc); 1 máy chủ (máy tính chứa dữ liệu, tài nguyên dùng chung, tài liệu tra cứu)
 • Máy in: 1 cái
 • Máy Photo: 1 cái
 • Máy chiếu: 2 cái & 2 màn chiếu điện
 • Ampli: 1 cái; loa: 2 cái
 • Micro không dây: 1 cái

VẬT LIỆU PHỤC VỤ MÔ PHỎNG:

 • Giấy photo & in
 • Đồ bấm lỗ
 • Kim kẹp
 • Đồ bấm kim
 • Hồ dán
 • Mộc
 • Kéo
 • Bút xoá, bút dạ quang

PHẦN MỀM HỖ TRỢ:

 • Phần mềm kế toán
 • Phần hỗ trợ kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN
 • Phần mềm Microsoft Office 2010: Excel, Word, PowerPoint
 • Kết nối internet

Giải pháp phòng kế toán ảo

Đứng riêng Posted on Updated on

CÔNG TY PHẦN MỀM LOTUS

Đề xuất phương án triển khai giải pháp phòng kế toán ảo

Hà Nội, Ngày 23  tháng 05 năm 2016
                                              Thư ngỏ
Kính gửi: Ban lãnh đạo nhà trường  

Trước hết, LOTUS xin cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm và cơ hội hợp tác của Quý cơ quan dành cho LOTUS và đề nghị của Quý cơ quan về việc đề nghị LOTUS chào hàng “ Giải Pháp Phòng Kế toán Ảo”
Công ty chúng tôi rất hân hạnh đệ trình đề xuất “Đề xuất triển khai giải pháp phòng kế toán ảo  ” đáp ứng công tác đào tạo sinh viên ngành kế toán của nhà trường.  LOTUS cam kết đáp ứng các yêu cầu như trong đề xuất của LOTUS gửi Quý cơ quan. Nếu Quý cơ quan có yêu cầu, thắc mắc cần làm rõ, hay trao đổi liên quan đến đề xuất của LOTUS, xin vui lòng liên hệ lại LOTUS.
Xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng.
Phòng Kinh doanh
Nguyễn Trọng Đông
Mob: 0989 228 108
Email: ketoanlotus@gmail.com
Website:www.phanmemketoanlotus.com

 
ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP PHÒNG KẾ TOÁN ẢO
Trên cơ sở khảo sát các thông tin từ Quý Khách hàng, nhu cầu của hệ thống cũng như khả
năng của công ty Lotus. Chúng tôi xin gửi tới Quý cơ quan bản đề xuất triển khai gải pháp phòng kế toán ảo với nội dung như sau:

 1. KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ YÊU CẦU SỬ DỤNG GIẢI PHÁP
  1. Thông tin đơn vị
  – Tên trường đào tạo:
  – Người phụ trách :
 2. Thực trạng sử dụng đào tạo

Hiện tại nhà trường chưa sử dụng mô hình phòng kế toán ảo cho khoa,  đang có nhu nhu cầu tìm hiểu mô hình đào tạo kế toán đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về đào tạo kế toán chuyên nghiệp.

 1. Yêu cầu sử dụng
  – Giải pháp hỗ trợ công tác đào tạo theo mô hình doanh nghiệp, hướng thực tế , thực hành. Nâng cao chất lượng sinh viên ngành kế toán.

Yêu cầu khác: thiết lập mô hình,   chứng từ đào tạo, sơ đồ tổ chức và quy trình thực hiện giải pháp phòng kế toán ảo

II. ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP MÔ HÌNH KẾ TOÁN ẢO
Căn cứ vào yêu cầu, thực trạng và các nội dung chúng tôi đã ghi nhận trong quá trình khảo sát.
Công ty Phần mềm LOTUS xin trình bày Phương án chi tiết triển khai Giải pháp mô hình kế toán ảo tại cơ quan  với nội dung như sau:

 1. Nội dung triển khai

Xây dựng hệ thống bài tập và tình huống kinh tế thực nghiệm cho mô hình phòng kế toán

 • Giới thiếu cơ bản về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giả định. Xây dựng và tổ chức phân công công việc kế toán.
 • Phân công nhiệm vụ sinh viên vào các vai kế toán
 • Hướng dẫn lập số liệu tài chính của phòng kế toán tài chính công việc được thực hiện trên các phần hành :

+ Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng;

+ Kế toán mua hàng

+ Kế toán bán hàng

+ Kế toán tổng hợp

+ Kế toán công nợ ( phải thu, phải trả)

+ Kế toán tài sản và công cụ dụng cụ

+ Kế toán hàng tồn kho

 • Hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh tình hình thực tế của doanh nghiệp
 • Thực hiện công việc khóa sổ kế toán cuối kỳ
 • Lên báo cáo sổ sách cuối kỳ kế toán
 • Lên báo cáo tài chính cuối kỳ
 • Thực hành lập báo cáo thuế theo yêu cầu trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế( phiên bản mới nhất)
 • Thực hành nộp báo cáo thuế trực tuyến sử dụng chữ ký số

 

 1. Thực tập công việc kế toán hàng ngày trên giấy

Thực hành viết chứng từ

 • Phiếu thu; Phiếu chi;
 • Đề nghị tạm ứng; Giấy đi đường;
 • Đề nghị thanh toán; Giấy giới thiệu;
 • Chứng từ ngân hàng; Séc; Ủy nhiệm chi;
 • Phiếu nhập; Phiếu xuất;
 • Thẻ kho; Biên bản kiểm kê kho;
 • Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định;
 • Biên bản thanh lý tài sản cố định;
 • Hợp đồng lao động; Bảng chấm công;
 • Bảng thanh toán lương; BHXH; BHYT;
 • Bảng tính giá thành sản phẩm;
 • Hóa đơn GTGT (mua vào, bán ra);
 • Hợp đồng kinh tế; biên bản nghiệm thu, bàn giao;

Thực hành viết sổ sách

 • Sổ nhật ký (Nhật ký chung)
 • Sổ cái (các tài khoản)
 • Sổ quỹ tiền mặt tiền gửi
 • Sổ chi tiết công nợ
 • Bảng tổng hợp đối tượng công nợ
 • Sổ chi tiết hàng tồn kho
 • Bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho
 • Sổ chi tiết tài sản cố định
 • Bảng tổng hợp tài sản cố định
 • Sổ chi tiết CCDC, phân bổ
 • Bảng tổng hợp CCDC, phân bổ
 • Bảng tổng hợp doanh thu bán hàng

Bảng cân đối tài khoản

 • Bảng cân đối kế toán
 • Kết quả hoạt động kinh doanh
 • Lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Báo cáo thuế GTGT
 • Tờ khai tạm tính thuế TNDN
 • Báo cáo quyết toán thuế TNDN
 • Tờ khai thuế môn bài
 1. Thực hành làm kế toán trên phần mềm máy tính

Phần mềm kế toán Lotus đầy đủ các phần hành kế toán của doanh nghiệp được lựa chọn là công cụ làm việc. Phiên bản đang được triển khai cho các doanh nghiệp sử dụng. Cập nhật theo chế độ kế toán và luật hiện hành. Bao gồm các phần hành.

 

III. KHUYẾN CÁO HẠ TẦNG  
1. Khuyến cáo phần cứng
Loại Thiết bị Stt Khuyến cáo Máy chủ
Phần cứng 1 Main board: Valuable VIA P4M900 uATX solution with
Intel Core2 Duo Processor (type for server)
2 Processor : Dual-Core Intel® Xeon® Processor 5130 up to
2.0GHz and up to 1333MHz front-side bus or Quad-Core
Intel Xeon Processor E5320 up to 1.86GHz
3 HDD: 300Gb/7200
4 Memory :1GB/32GB Fully Buffered DIMM 667MHz via 8
Loại Thiết bị Stt Khuyến cáo
DIMM slots.
5 Monitor 15-17”
6 CD R/W (to use saving)
7 Case + Power450W + Key board + Mouse
8 Network Card Gigabit 10/100/1000
9 Connection Internet ADSL, Email
Phần mềm 1 Operation for Server (Microsoft® Windows® Server 2003)
2 Virus Warning Software + Fire wall
3 Microsoft SQL Express 2005
Máy trạm Phần cứng 1 Main board P.IV
2 CPU Core 2 Duo E7500 – 2.6 GHz – 6MB – 64 bit – bus
1333MHz – SK 775 – Box
3 HDD 80Gb/7200
4 RAM 1.0 Gb
5 Monitor 15-17”
6 CD R/W (to use saving)
7 Case + Power450W + Key board + Mouse
8 Network Card 100/1000 Mbs
9 Connection Internet ADSL, Email
Phần mềm 1 Operation for (Window XP Sp 2)
2 Virus Warning Software + Fire wall

(bàn ghế tủ các đồ dùng văn phòng thông thường)

 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN
  Tiến Trình Công việc Thời gian dự kiến
  · Khảo sát phần cứng, hệ thống mạng, hệ thống máy tính
 • Khảo sát thực trạng công tác đào tạo
 • Thống nhất dữ liệu đầu vào
 • Thống nhất hệ thống biểu mầu đầu ra
 • Hệ thống lại các yêu cầu

01 ngày
· Phác thảo hồ sơ thiết kế ban đầu
· Thiết kế hệ thống dữ liệu
· Thiết kế sửa đổi các màn hình nhập liệu đầu vào và các
công cụ hỗ trợ nhập liệu
05 ngày Khảo sát thông tin ban đầu thiết kế phòng máy
· Xây dựng các báo cáo kết qua đầu ra theo yêu cầu khảo
sát
· Sắp xếp, hệ thống lại chương trình phân vùng cụ thể ,
trực quan để tạo thuận tiện cho người sử dụng.

 • Tiến hành đào tạo tập trung, chuyên sâu cho các cán bộ

06 buổi
· Sửa đổi yêu cầu phát sinh trong quá trình sử dụng

 • Tư vấn cách ứng dụng giải pháp theo các yêu cầu đào tạo
 • Kiểm tra tính phù hợp và logic các phần hành
 • Cài đặt hệ thống hỗ trợ đào tạo trực tuyến

 
03 tháng
· Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống
· Nghiệm thu tất cả các phần hành sau khi khách hàng đã
vận hành qua một thời gian nhất định.
· Nghiệm thu toàn hệ thống
01 ngày
· Trợ giúp sử dụng các chức năng hệ thống cho người sử
dụng.
· Tư vấn xử lý những sự cố mang tính khách quan (như
virus, sự cố về điện… ) hoặc do nhầm lẫn của người sử
dụng.

12 tháng( sau đào tạo)

Bảo hành chương trình

 1. ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH VÀ DỊCH VỤ TRIỂN KHAI
 2. Đề xuất chi phí triển khai Nội dung Giá trị (VND)
  – Cài đặt bản quyền 40 bộ phần mềm LOTUS  

– Kế toán tiền mặt
– Kế toán tiền gửi và tiền ngân hàng
– Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
– Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
– Kế toán hàng tồn kho
– Kế toán tài sản, công cụ dụng cụ
– Kế toán giá thành
– Kế toán tổng hợp
 Dịch vụ đào tạo và xây dựng giáo trình, chứng từ

Triển khai cài đặt, đào tạo tổng thể giải pháp

¨ Tiến hành cài đặt phần mềm đã hoàn chỉnh 01 buổi

¨ Đào tạo sử dụng 06 buổi

¨ Cung cấp số liệu thực hành, chứng từ và giáo trình

 

Tổng giá trị triển khai:  

2. Chi phí khác
– Chi phí bảo trì hàng năm sẽ được tính là 15% giá trị hợp đồng gốc đã ký trong vong 03
năm kể từ ngày hết hạn bảo hành phần mềm.
– Cài đặt chương trình lên thiết bị máy tính để truy xuất xem chương trình phần mềm ngoài
hệ thống mạng văn phòng

Hỗ trợ sử dụng và bảo hành (bảo trì) chương trình
¨ Hỗ trợ sử dụng phần mềm 03 tháng
¨ Bảo hành phần mềm 12 tháng
Trên đây là nội dung sơ bộ về đề triển khai giải pháp mô hình kế toán ảo của LOTUS đối với Quý cơ quan tham khảo. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin phản hồi của Quý cơ quan trong thời gian tới.